Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Politiet infiltrerer nettet

– Nettkriminaliteten er mer utspekulert og omfattende enn tidligere, sier statsadvokat Inger Marie Sunde (bildet) i Økokrim. Hun leder til daglig det spesielle datakrimteamet.

Sunde, Inger Marie
Stadig oftere må politiet ta i bruk infiltrasjon i overvåkning av kriminelle handlinger på Internett.

Lovens nettarm
– Vi har merket en klar dreining av datakriminaliteten. Det blir stadig flere som selger ulovlige «tjenester», eller på andre måter utfører kriminelle handlinger på Internett. Det virker som om mange tror at norske lover ikke er gjeldende på nettet. Noen tror dessuten at de ikke kan bli oppdaget av politiet på Internett, sier Sunde.

Skjuler seg
Kriminelle miljøer på nettet som Telecom Revy har vært i kontakt med, sier rett ut at de ikke frykter Økokrims datakrimteam.

I flere saker er det gjort forsøk på å fraskrive seg ansvar, ved å hevde at materialet eller tjenestene som tilbys bare er til vitenskapelig, utdannelsesmessig eller eksperimentell utvikling.

– Dette fritar dem ikke for et rettslig ansvar. Alle som begår lovbrudd må være forberedt på å stå til rette for det de har gjort. Internett er ikke noe fristed for norske kjeltinger, sier Sunde.

Sikre beviser
I dag består det spesielle datakrimteamet av fire spesialetterforskere, samt lederen, statsadvokat Inger Marie Sunde. Foruten å avsløre og oppklare datakriminalitet bistår disse fem politifolkene ofte andre politikamre.

Datakrimteamet videreutdanner også andre i politiet slik at disse skal være bedre forberedt for å etterforske datakriminalitet. En av de viktigste oppgavene i etterforskingen er å sikre beviser slik at disse kan brukes i en eventuell rettssak.

Ved flere anledninger har politiet oversett viktige spor og bevismateriale som har ligget på harddisker når det er blitt tatt beslag.

Mer internasjonal
Sunde mener at det norske kriminelle miljøet på Internett blir stadig mer internasjonal, og har ofte forgreininger til tilsvarende utenlandske miljøer .

Telecom Revy har tidligere avslørt at datamaskiner stjålet i Norge, har blitt lagt ut for salg over Internett. Disse har siden havnet i utlandet. Den mest kjente «fraktruten» som ukeavisa kjenner til, skjer fra Oslo til København før varene til slutt havner i England eller USA. Telecom Revy er også kjent med at stadig flere utenlanske miljøer har forsøkt seg på kriminell virksomhet i Norge. Til nå er det få av disse som har blitt avslørt av det norske politiet.

Politiet infiltrerer
Telecom Revy fikk i forrige uke besøke datakrimteamets spesiallaboratorium som ofte benyttes når harddisker og annet bevismateriale skal gjennomgås.

Politiet har en omfattende utstyrspark med tilhørende detekteringsprogrammer som kan verifisere og avsløre det meste av ulovlige ting som er lagret på harddisker. Kryptering og passordkoder kan de også knekke.

Laboratoriet benyttes dessuten også som utgangspunkt når datakrimteamet infiltrerer kriminelle nettmiljøer.

Mer utspekulert
– Ettersom nettkriminaliteten blir stadig mere utspekulert, må også vi ta i bruk mere direkte metoder. Vi begår ikke ulovligheter, men tar stadig oftere i bruk rene etterretningsmetoder for å få has på de kriminelle miljøene. Vi vil i tiden fremover intensivere vår virksomhet, og har i disse dager utlyst en stilling som spesialetterforsker, sier Sunde.