Annonse


Post- og teletilsynet avviser kritikken

Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet la i forrige uke frem en rapport om samarbeid og samordning seg i mellom. Spesielt innenfor området markedstilsyn er det i dag overlappende kompetanse. Morten Neeb i Tele2 etterlyste i internettavisa Telecom, sist fredag, en klarere ansvarsfordeling mellom tilsynene.

Han mener at saker av teknisk karakter og tildeling av konsesjoner bør høre inn under Post- og teletilsynet, mens forhold som berører pris og konkurranse bør håndteres av Konkurransetilsynet.

Sløsing med ressursene
Denne kritikken tilbakevises av Post- og teletilsynet som forholder seg til Stortingen inndeling i to tilsyn.
– Teleområdet er et teknisk tungt område. Økonomiske og tekniske argumenter griper inn i hverandre på en måte som gjør det lite hensiktsmessig å holde dette adskilt. Tvert i mot vil det kunne føre til en sløsing med ressursene om det må bygges opp tung teknisk kompetanse begge steder, sier Ekholdt.

EU-direktiver
I direktiver fra EU kommer det klart frem en kompetansedeling mellom en generell konkurranse-myndighet og en sektor-spesifikk myndighet. Norge må som EøS-land forholde seg til denne inndeling.
– På grunn av den raske tekniske utviklingen innenfor teleområdet er vi i Norge langt fremme i forhold til andre europeiske land når det gjelder å gjennomføre en reel konkurranse, sier Ekholdt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse