Annonse


Norske bedrifter i nettet

I følge Norsk Gallup har en nå passert en milepel. Over halvparten av norske bedrifter har i dag Internett, og en like stor andel av bedriftene har innført elektronisk post. Videre har 19 prosent anskaffet Intranett. Ni prosent av bedriftene har planer om å anskaffe dette.

Vanlig
Bedriftene er også blitt mer aktive i sin bruk av nettet. Stadig flere bedrifter skaffer seg egen hjemmeside. Hver fjerde bedrift har nå egen hjemmeside, mot 21 prosent i februar 1997.
Undersøkelsen bygger på intervjuer med 624 daglige ledere i bedrifter med mer enn fem ansatte.

Tidligere i år meldte Gallup at halvparten av lederne i bedriftene bruker Internett, men at dette ikke skjedde med stor hyppighet. Halvparten var innom minst en gang i måneden, mens 18 prosent var det en vanlig dag. Dette er dobbelt så ofte som gjennomsnittet av befolkningen.

Annonse