Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsvarlige videokonferanser

TROMSØ: – Ved å bruke videokonferanser i steden for å reise, får vi mer effektive arbeidsdager og kan delta på interessante samlinger som ellers er utenfor vår rekkevidde.

Dette sier sjefen for Forsvarets fjernundervisning, Petter Kjendlie. Forsvaret har brukt videokonferanseutstyr siden 1991, og avdelingene i Nord-Norge har vært pionerer.

Forsvaret skal nå installere utstyr til videokonferanser ved 40 nye avdelinger.

Effektiv arbeidsdag
Når vi treffer Kjendlie har han nettopp avsluttet en videokonferanse. Denne sparte ham for en reise til Jørstadmoen. Da ville gjerne hele arbeidsdagen gått til dette ene møtet.

– Det er viktig at vi ikke bruker utstyret slik at konferansen fungerer som en TV-sending. Utstyret må brukes interaktivt, det innebærer at alle de som deltar må involvere seg, sier han.

Undervisning
– Ved å bruke videokonferanseutstyr har vi helt nye muligheter til å tilby utdanning til selv de minste avdelinger som holder til i distriktet.

– For eksempel kan få personer som holder til på et lite sted tilbys ex. phil-forelesninger. Det ville ellers være for dyrt for Forsvaret å sende en foreleser til stedet.

– Bruk av denne typen utstyr krever at de som leder møtene kan jobben sin. Vi vil derfor legge vekt på å lære opp folk i å bruke utstyret. Det foregår et samarbeid i nordisk regi for bruk av videokonferanseutstyr til fjernundervisning. Her planlegger vi å utstede sertifikater til dem som lærer seg å beherske mediet, sier Kjendlie.

Nyttige tips
Ved undervisning og møter mellom to personer holder det å bruke en PC med tilkoblet videoutstyr. Dette kan nå skaffes for godt under 10.000 kroner.

– For å overføre møter mellom større forsamlinger trengs mer omfattende videokonferanseutstyr. Da er prislappen på om lag 250.000 kroner. Oppkobling via telenettet koster mellom 70 til 210 kroner per time.

Begrensninger
– Til slike konferanser bør det ikke delta mer enn fem steder. Ellers blir det for vanskelig for den som skal styre møtene å holde orden på taleliste og dra flest mulig med i debatten, anbefaler han.

– Min erfaring er at det er enkelt å holde kontakten mellom steder som bruker større videokonferanseløsninger. Det er også en grei sak å få PCer til å fungere mot hverandre. Men vi har hatt problemer med oppkobling av større løsninger mot PC.

Egne nett
– Fra høsten planlegges det å åpne for videokonferanser via Forsvarets eget nett. Da faller all linjeleie bort. En videokonferanse legger beslag på seks kanaler. Vi må derfor tenke kapasitet, sier han.

– Det arbeides også med felles krypteringsløsninger slik at videokonferanser kan brukes til graderte møter.

Økonomisk
Petter Kjendlie ser et stort innsparingspotensiale i bruk av videokonferanser. I hans avdeling regner han med at de kan spare inn halve reisebudsjettet på nasjonale reiser. Han tror mange flere i Forsvaret og i offentlig sektor kan ha lignende uttelling ved bruk av denne typen utstyr.

Stikkord: Mobil