Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsvaret tilbyr nødnett

TELEGRAM: Forsvarets tele- og datanett tilbys nå som grunnstamme i et nytt radiosamband for politi, brann og helsevesen. Justisdepartementet skal utrede saken.

Nødetatene i Norge – politi, brann og helsevesen, opererer i dag med hver sitt sambandsnett. Det er et ønske om å samle nødetatenes radiosamband i et nytt digital system kalt Tetra.

Tilbyr
Som et ledd i totalforsvaret tilbyr nå Forsvarets tele- og datatjeneste sitt topp morderne landsomfattende nett som plattform for et eventuelt nytt radiosamband for nødetatene, melder Aftenposten.

Også Norges vassdrags- og energiverk og Telenor er interessenter.

Dette framkom nylig på Tetra-forums konferanse i Oslo. Tetra-forum er en ideell organisasjon, bestående av både leverandører og offentlige etater.
Stikkord: Mobil