Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sesongbetont IT-melding

KOMMENTAR: Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om IT-kompetanse i regionalt perspektiv. Samtidig har de revidert statsbudsjettet og puttet på 40 millioner kroner ekstra til IT – fordelt med like store deler mellom utdanning og år 2000-problematikk.

Stortingsmeldingen lanserer et nytt begrep – IT-hager. Fornebu skal ifølge regjeringens melding bli den største IT-hagen med maksimalt 20.000 arbeidsplasser. Så skal det bygges et høyhastighetsnett til IT-hager både i Molde, Halden, Tromsø og andre steder.

Uansett regjeringens melding – hagebruk har Sponheim og Lilletun greie på. Og som kjent er det om våren det skal sås, spire og gro. Vi var faktisk ikke klar over at regjeringens IT-politikk var så til de grader sesongbetont…

Hagearbeid
Det er lett å si seg enig i hovedtrekkene i meldingen. Innsatsen må dimensjoneres. Og som vi før har skrevet i vår agitasjon for Fornebu: Den ene satsingen sentralt utelukker ikke vellykkete prosjekter ut over landet.

Og når regjeringen knytter sitt hagearbeid til kompetansen ved universiteter og høyskoler, virker det fornuftig. IT-industri og høyere teknisk utdanning må følge hverandre som hånd i hanske skal prosjektene lykkes. Det synes ikke å være mangel på kapital som reduserer mulighetene, men mangel på kompetente IT-gartnere.

Ønsketenkning
I dette perspektivet er det ikke lett å forstå motviljen mot en høyskole på Fornebu. Eneste gangbare argument er at det vil forsterke sentraliseringseffekten. 70 prosent av IT-industrien er lokalisert i og omkring Oslo. Slik sett kan vi forstå den politiske skepsisen.

Men samtidig er Oslo-området det eneste som realpolitisk kan være en motor for landets IT-industri samlet. Vi er mange som kunne ønske oss enn noe annen norsk virkelighet, men å tro at de nye hagene ut over landet kan bli nasjonale IT-motorer er ønsketenkning.

Oslo må styrkes
Dette må man ta konsekvensen av, og også styrke utdanningskapasiteten i Oslo-området. Om det skjer via en høyskole på Fornebu eller økt satsing på eksisterende institusjoner, er ikke det viktigste. Skjønt en fersk undersøkelse viser at 2-3-årig høyskoleutdanning er mer etterspurt enn universitetsutdanning.

Tøff konkurranse
Regjeringen snakker om IT-vaktmestere. Vi er ikke i tvil om behovet, men nyskapning og innovasjon på lang sikt er totalt avhengig av topputdannete folk.

Regjeringen er på kort sikt inne på rett spor, men glem for all del ikke de langsiktige perspektivene. En vekstkraftig norsk IT-industri må være på toppnivå i verden. I motsatt fall vil den dø. Da trengs det mer enn flinke gartnere og vaktmestere.