Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Modalen får kjøpe GSM-dekning

OSLO: Statssekretær Torhild Skogsholm (Venstre) vil ikke hindre at Modalen kommune får kjøpe seg GSM-dekning av Telenor. Dermed er det nå opp til mobiloperatøren selv å avgjøre saken.

Samferdselsdepartementet politiske ledelse har merket seg at Modalen ønsker å betale Telenor for å få økt dekning for mobiltelefonsystemet GSM 900. Men så lenge at mobiloperatøren har oppfylt de dekningskrav som er satt i konsesjonen, vil ikke departementet blande seg inn.

Ikke kø-sniking
– Vi har ingen grunn til å tro at Telenor vil utelate å bygge ut andre områder selv om Modalen får økt GSM-dekning. Så lenge ingen andre fortrenges er det derfor ingen grunn til å kalle det køsniking. Dessuten har oppfylte Telenor dekningskravene som ble gitt i konsesjonene allerede i 1996, sier statssekretær Torhild Skogsholm.

Ikke betenkelig
Men i tråd med prinsipper om utbygging av et likeverdig kommunikasjonstilbud over hele lander, er det ikke da betenkelig at rike kommuner kan kjøpe dekning for mobiltelefon som fattige kommuner ikke kan?

– Da ville det eksempelvis være like betenkelig at barnehagedekningen er ulik fra kommune til kommune. Tross alt har opp mot 95 prosent av befolkningen i Norge dekning for et mobiltelefon. De siste fem prosentene vet vi vil være svært kostbart å bygge ut dekning for –selv om det ideelt sett kunne være ønskelig, sier Skogsholm.
Ikke konsesjonsbrudd

Ikke konsesjonsbrudd
Rådgiver Rune Fosshaug i Post- og teletilsynet (PT) mener det ikke vil være et brudd på konsesjonen som er gitt dersom Modalen kommune kjøper seg økt mobildekning av Telenor.

– Ut over det som følger av konsesjonen, har myndighetene ikke anledning til å kreve eller forutsette ytterligere utbygging. Ei heller at utbyggingen skal prioriteres i bestemte geografiske områder. Den videre utbyggingen foretas derfor ut fra markedsmessige vurderinger, sier rådgiver Rune Fosshaug i PT, Avdeling for markedstilsyn og konsesjoner.

Ikke på andres bekostning
Ifølge Samferdselsdepartementet har Telenor forpliktet seg til å bygge 120 GSM-stasjoner i Hordaland. Dette innfridde de allerede i 1996.

– I denne saken, der Modalen kjøper seg dekning ut over det som er pålagt Telenor, er det ikke påviselig at det vil føre til fortrenging av andre som har dekningsbehov. Derfor kan det vanskelig omtales som ”køsniking”, sier rådgiver Tor Stokke i Samferdselsdepartementet, Teleseksjonen.

Stikkord: Mobil