Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forskningsrådets kasse er tom

OSLO: Kassa er tom for Norges forskningsråds FoU program for IT-industri og Grafisk industri, PROGIT. Samtidig har programmet søknader som tilfredsstiller kriteriene for støtte for mer enn 130 millioner kroner. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett strammes det ytterligere inn.

Norges Forskningsrådsprogram, PROGIT, støtter produktrettet forskning innenfor blant annet teleforskning og har et budsjett i år på 72 millioner kroner. Av dette kommer om lag 64 millioner kroner fra Næringsdepartementet og kun seks millioner fra Samferdselsdepartementet.

Midlene brukt opp
Programmet har i år bevilget 12,2 millioner kroner til teleindustri. Av dette er 8,7 millioner kroner gått til kommunikasjonsteknologi, 2,1 millioner til utviklingsmetodikk og om lag en million til internasjonal forskning. Per i dag er samtlige midler brukt opp.

– For teleindustrien alene foreligger det søknader for 27 millioner kroner, det vil si for to og en halv gang mer enn bevilget beløp til dette området, sier prosjektkoordinator for PROGIT, Jan E. Marthinsen i Norges Forskningsråd.

Han sier videre at programmet ønsker å satse ytterligere på teleforskning, men at det ikke har noen hensikt å markedsfører seg mot aktuelle aktører så lenge det ikke eksisterer midler.

Revidert nasjonalbudsjettet
I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som regjeringen nylig la frem er det foreslått et kutt for Norges Forskningsråds del på 50 millioner kroner. Reduksjonen vil bli fordelt mellom forskningsrådets ulike programmer.

– Vi håper selvsagt at dette ikke blir aktuelt, men dersom forslaget til revidert nasjonalbudsjett bli vedtatt betyr dette en reduksjon for PROGIT på mellom fem og ti millioner kroner, sier Marthinsen.