Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vestfoldinger ringer mer

OSLO: Antall ringeminutter i Vestfold ligger i følge NetCom om lag 15 prosent høyere enn for landsgjennomsnittet. NetCom og Telenor har de siste fem månedene både økt dekning og kapasitet for sine GSM-nett i fylket.

Vestfold.gif
Dekningen for NMT 450 er blitt bedre i Horten, Åsgårdstrand og Slagenstangen.

GSM-dekningen til Telenor er bedre i Horten sentrum – nordre del/indre havn (RV 310). Det gjelder også langs E18 fra Kopstadkrysset og nordover mot Helland ved kommunegrensen til Borre og Våle. Kapasitet og innendørsdekning til Telenors GSM-nett er bedret for bolig- og industriområdet ved Tveiten.

Bergsvatnet
Langs RV 32 mellom Sande og Hof samt RV35 mellom Hof og Eidsfoss har NetCom nå dekning.

Hanekleiv
NetCom har forbedret dekningen i Sande sentrum, langs E18 ved Rølleshaugen samt på togstrekningen Drammen – Sande.

Holmestrand
Telenor har bedret sin GSM-dekning for Holmestrandsplatået nord for Ekeberg, samt RV 315 fra Ekeberg mot Gullhaug, og sydover langs RV 315

Kodal
Kodal sentrum samt riksvei mellom Sandefjord og Andebu dekkes nå også av NetComs GSM-nett.

Larvik
Telenor har forbedret dekningen for GSM 900 i Larvik langs E18 fra Vassbotn til Hallevatnet, mot fylkesgrensen mellom Vestfold og Telemark. Det gjelder også Gon med tilhørende hytteområder, samt Østre Halsen. Farrisvatnet, nodre Larvik, Kjose, Lysebo og strekningen langs jernbanen har også fått bedre GSM-dekning fra Telenor.

Melsomvik
NetCom dekker Melsomvik sentrum, bo- og industriområder.

Ranvik
NetCom har forbedret dekningen i områdene rundt Jotun, Sandefjordsfjorden, deler av RV 303 fra Sandefjord mot Larvik og områder nordvestover mot Skiringsal.

Sandefjord
Telenor har forbedret dekningen i Sandefjord. Det gjelder: OBS Stormarked, Sandefjord Motorhotell, Krokmoa og Bugården, samt E18 forbi Fokserød. Ranvikområdet sør for Sandefjord har også fått dekning. Denne sektor vil dekke sørover: Hystad og Granholmen.

Sem
NetCom dekker Sem sentrum samt nedre del av Bispeveien.

Stokke
Telenor har økt kapasiteten på GSM-nettet langs E18 ved Stokke.

Tjøme
Telenor har dekning for østre del av Vrengensundet, Årøysund.

Tvedalen
NetCom dekker Tvedalen, veiforbindelsen Tvedalen-Helgeroa-Langangen samt hytteområder ved Tvedalen inklusive Mørjefjorden.

Tønsberg
Eik ved Tønsberg har bedre dekning for Telenors GSM-nett.

Undrumsdal
NetCom har forbedret dekningen på E18 fra ”By The Way” mot Nykirke.

Vivestad
Tettstedet Vivestad samt RV 312 mellom Andebu og Hof og vei mellom Vivestad og Lågendalen har deknings for NetComs GSM-nett.

Våle
Telenors GSM-nett dekker nå også Husebysentret. Det er også delvis dekning for fylkesveien fra Kopstad forbi Våle til Svinevoll.

Dekningen er også delvis for boligområdet nær Våle, langs RV 314 fra Våle til Bakstevoll.

Stikkord: Mobil