Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobil trendy for jenter

OSLO: Mobiltelefon er trendy for jenter, viser markedstallene til mobiloperatøren NetCom. Men fortsatt er det flest blant gutta som har mobiltelefon.

Lill-Ann/mobil
Fra januar til desember i fjor økte kvinneandelen blant NetComs abonnenter med seks prosentpoeng (fra 27 til 33 prosent). Men fortsatt er det flere gutter enn jenter som har mobiltelefon.

Blant NetComs abonnenter er nå en tredel jenter – resten gutter. Telenor Mobil kan ikke fremskaffe tilsvarende tall, men bekrefter tendensen.

Jente-trend
– Vi ser at det er en tydelig trend at også stadig flere jenter kjøper og bruker mobiltelefon, sier informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom.

Men her finnes det også en del svarte tall. For ikke så rent sjelden er det menn som kjøper mobiltelefoner til sine koner, samboere og døtre. Og da registreres ofte også alle mobiltelefon-abonnentene på far sjøl.

Kostnadskontroll
Gunnar Grythe ser at stadig flere tar i bruk produktene Kontant og Kontroll. Begge ordningene gjør det mulig for eksempel for foreldre å kontrollere og begrense mobiltelefonbruken til sine tenåringsdøtre.

– Men vi ser også en tendens til at jenter selv velger disse ordningene, fordi de er opptatt av å ha kontroll med utgiftene til mobiltelefon, sier informasjonssjefen.

Flest unge
Når det gjelder den aldersmessige fordelingen uavhengig av kjønn er det lang jevnere spredning. Men de unge dominerer statistikken til NetCom.

25 prosent av NetComs abonnenter er under 25 år. Aldersgruppen 25 – 34 år utgjør 26 prosent. Aldersgruppen 35

– 44 år er 21 prosent. Blant det eldste aldersgruppene er tallene lavest: 15 prosent for 45 – 54 år og 13 prosent for de over 55 år.

Stikkord: Mobil