Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Uenige om kvinne-topper

BERGEN: Kvinnelige og mannlige ledere i Telenor er sterkt uenig om hvorfor det finnes så få kvinner på ledernivå i konsernet. Dette viser en holdningsundersøkelse blant ledere på de tre øverste nivåene i konsernet. 291 av 366 personer har svart.

Mangelen på et internt nettverk er viktigste årsaken til at færre enn en av fem ledere i konsernet er kvinner, mener syv av ti spurte kvinner. På andreplass kommer manglende selvtillit.

Hele 87 prosent av kvinnene mener at kvinnelige ledere har et mer mangelfullt kontaktnett enn sine mannlige kolleger.

Prioriterer feil
Halvparten av mennene er enig i dette Likevel er det bare to av ti menn som ser kvinnenes manglende nettverk som hovedproblemet på veien mot toppen.

Når kvinnene ikke når fram, er det fordi de prioriterer feil, mener deres mannlige kolleger. Kvinnene tar for mye hensyn til familien. Dessuten prioriterer de andre sider ved livet enn jobben, ifølge mennene som har svart på undersøkelsen.

Risikovilje
Både kvinnelige og mannlige ledere i Telenor er svært endringsorienterte, viser kartleggingen.

Heller ikke når det blir spørsmål om resultatorientering og risikovilje, står Telenors kvinnelige ledere tilbake for sine mannlige kolleger.

Prosjektet “Kvinner til ledelse i Telenor”, vil bruke resultatene av undersøkelsen i det videre arbeidet.

Sak for toppledelsen
– Det er grunn til å tro at en del av lederne ikke synes det er så viktig at Telenor har problemer med å få fram kvinner i ledende stillinger, sier Dag Høie ved Institutt for Organisasjonsanalyser som har utført undersøkelsen i samarbeid med MMI og Telenors personalavdeling.

– Skal man få gjort noe med dette, må toppledelsen legge kraft bak, både når det gjelder konkrete mål, men også i form av belønnings- og sanksjonssystemer. Det må lønne seg for lederne å angripe problemet, men det må også få konsekvenser for dem som ikke gjør noe, sier Høie.

Stikkord: Mobil