Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenors kvinne i Bergen

BERGEN: Det er nesten lettere for en enslig mor å nå toppen, enn det er for en gift kvinne, mener Anne Randi Skirbekk (bildet), Telenors nyansatte direktør i Bergen. Tittelen regiondirektør får hun likevel ikke.

Skirbekk, Anne.gif
Det gjør heller ikke noen av de fem andre, nye direktørene som skal koordinere Telenors mangslungne aktiviteter på regionnivå. Skirbekk (44) blir imidlertid eneste kvinnen med denne viktige oppgaven.

1. april tok hun fatt på kjempeoppgaven med å få de nærmere 1.200 ansatte i de ti Telenor-selskapene i Bergensområdet til å framstå som èn organisasjon utad. Merkevarebygging av Telenor-konsernet blir hovedoppgaven.

Nettverk og likestilling
I en stor undersøkelse om lederkulturen i Telenor, framhever de spurte kvinnene at manglende nettverk er den viktigste årsaken til at det er så få kvinner i konsernledelsen. Er du enig i det?

– Ordet nettverk er upresist. Kvinner og menn har ulike typer nettverk. Kvinnenes nettverk går ofte på tvers eller nedover i organisasjonen. Mennenes går oppover. Kvinner slipper ikke inn i den typen nettverk som menn har. Slik er det overalt i næringslivet, forholdet er ikke spesielt for Telenor, sier Skirbekk.

Kjønnsdelt samfunn
– Vi lever fortsatt i et kjønnsdelt samfunn, sier Skirbekk, som mener at full likestilling er langt unna.

– Tenkemåten er dypt rotfestet i samfunnet, og den begrenser potensialet av kvinner som kan bli ledere. Vi kan ikke fortsette med å overse kvinners kompetanse, sier Skirbekk, glad over at mangfoldet tross alt synes å være på frammarsj i moderne kunnskapsbedrifter.

Barn ingen hindring
Ifølge hennes egen erfaring er det nesten lettere å kombinere barn og karriære enn mann og karriere. Barnas tidskrav er ikke det største problemet, sier direktøren som er alene om ansvaret for en tenåringsdatter.

Utsagnet bygger ikke bare på egen erfaring. Ifølge Statistisk Sentralbyrå og deres ferskeste tidsstudier, bruker gifte kvinner mer tid på husarbeid enn det deres medsøstre med barn, men uten mann gjør.

Banebryter
Siden hun begynte som montør i det daværende Televerket i 1978, har Skirbekk gått gradene i organisasjonen. Sist kom hun fra jobben som nestleder i Telenor Geomatikk.

– Det er enklere å vinne gehør i dag enn for 20 år siden. Nå er det ikke akkurat noen ulempe for en karriere i Telenor å være kvinne, sier hun.

Kvinnestrategi
– Telenor har besluttet at kompetente kvinner finnes, og så har de gått inn for å lete dem fram til lederverv og styre i de ulike aksjeselskapene i konsernet, sier Skirbekk.

Bare i fjor økte tallet på kvinner i de tre øverste ledersjiktene i konsernet fra 14 til 19 prosent. Målet er at hver fjerde lederstilling skal være fylt av en kvinne innen årtusenskiftet. På de tre øverste ledernivåene i Telenor befinner det seg i dag 350 – 400 personer.

Stikkord: Mobil