Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-firma mot IT-flukt

TROMSØ: Fem studenter og tre professorer fra Universitetet i Tromsø og universitetet Cornell i USA har startet et nytt firma. Målsetningen er først og fremst å skape et utviklende miljø –og beholde kompetanse i landsdelen.

– Målsetningen med det nye firmaet er ikke først og fremst å tjene penger. Vårt hovedmål er å tilby studentene og doktorgrads-stipendiater et utviklende miljø, sier førsteamanuensis Dag Johansen ved Universitetet i Tromsø.

Studentene har hver fått sin aksjepost i det nystartete selskapet D.A.G. Labs AS. (Distributed Arcitecture Genesis Laboratories). Studentene skal bruke fritida og sommerferiene til utvikling av nye produkter. Som motytelse får de 30 prosent av aksjene i firmaet.

Samarbeider
– Vi ønsker at det miljøet vi får fram ved å danne dette selskapet skal gi ringvirkninger i resten av IT-miljøet i Tromsø og landsdelen. I et prosjekt samarbeider vi med bedriften KS Edb. Sammen med dem har vi nesten ferdig et produkt. Dette er en modul som skal forbedre Microsofts intranett-løsninger, sier Johansen.

Nordnorsk kapital
Det har vært sterke ønsker om å få inn nordnorsk kapital til prosjektet. Tromsø-investoren Inge Falck Olsen har bidratt med en halv million kroner i egenkapital. Hans kommentar til hvorfor de velger å investere i D.A.G. Labs er han ønsker å beholde nordnorsk IT-kompetanse i landsdelen.

– Dette er et selskap med mange visjoner. De personene som er involvert i selskapet sitter med en meget god kompetanse på de områdene de skal ta for seg. Vi har startet forsiktig og kan få god avkastning, sier Falck Olsen.

Typiske nisjeprodukter
– Foruten at vi vil utføre rene programmeringsjobber som forbedrer allerede eksisterende programvare til Internett og intranett, vil vi tilby å kvalitetssikre løsninger som lages for store selskaper, sier Johansen.

– Større selskaper ansetter gjerne store konsulentbyråer for å skreddersy løsninger og foreslå forbedringer i allerede eksisterende datsystemer. Her kan D.A.G. Labs komme inn som en uavhengig instans, eller djevelens advokat, og vurderer kundens behov, sett opp mot den løsningen som foreslås. Vi kan så eventuelt plukke ut feil på et tidlig tidspunkt.

– I USA er denne typen metaconsulting helt vanlig. Vi tror også slike uavhengige instanser vil etterspørres i Norge blant tunge aktører, sier Dag Johansen.