Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NetCom skifter i Tønsberg

OSLO: I dag, mandag 18. mai, starter NetCom og informasjonssjef Gunnar Grythe (bildet) utskiftingen av gamle basestasjoner i Sør-Norge. Oppgraderingen starter i Tønsberg, og vil gi ikke bare gi større rekkevidde men også bedre deknings- og talekvalitet.

NetCom inngikk i slutten av mars en 130 millioner kroners avtale med Siemens om oppgradering av alle de eksisterende basestasjonene i Sør-Norge med nytt Siemens-utstyr.

Natt uten dekning
Fra mandag 18. mai og frem til 4. juni, vil alle antennepunkter som er tilknyttet NetComs sentral i Tønsberg bli skiftet ut, melder NetCom.

Arbeidet vil skje om natten, mellom kl. 24.00 og kl. 05.00. Selve utskiftingen varer neppe mer enn en halv time, men i denne tiden vil det ikke være dekning.

Vestfold
Vestfold er det fylket som både har mange byer og tettsteder, industriområder, feriesteder og hovedriksveier samlet innenfor et relativt lite geografisk område. Antall ringeminutter i Vestfold ligger om lag 15 prosent høyere enn for landsgjennomsnittet.

Berørte områder
De berørte Vestfold-kommunene er; Sande, Hof, Holmestrand, Våle, Borre, Andebu, Tønsberg, Nøtterøy, samt nordre del av Stokke. Dessuten Koppervikdalen, Svarstad og Hvittingfoss. I tillegg kan enkelte mindre områder som grenser til disse kommunene bli berørt.

Bedre nett
Med det nye Siemens-ustyret vil nettet bli mer stabilt, og både innendørs og utendørs dekningskvalitet forbedres. På fjellet og ved sjøen vil rekkevidden av GSM-signalene kunne fordobles.
Stikkord: Mobil