Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nei til gratis Fornebu

OSLO: I stortingsmeldingen om IT-kompetanse stiller regjeringen er positiv til planene om et kunnskapssenter på Fornebu. Men utdanningsminister Jon Lilletun (bildet) vil ikke la IT Fornebu leie terminalbygget gratis.

Lilletun,Jon
– Vi vil ikke subsidiere en privat stiftelse som IT Fornebu med flere titalls millioner kroner. Hvordan ville folk reagere dersom vi gjorde det isteden for å opprette nye studieplasser i offentlig regi, sier utdanningsministeren.

Markedspris
I stortingsmeldingen som fredag ble sluppet på en pressekonferanse heter det: ”Tomtene på Fornebu bør bys ut på det åpne markedet uten særskilte føringer”:

Dermed får ikke prosjekt IT Fornebu innfridd kravet om vederlagsfri leie av det terminalbygget på til sammen 37.000 kvadratmeter.

Ikke selvstendig
Regjeringen ser positivt på at deler av en framtidig vekst i utdanningskapasiteten og forskning innen IT bør kunne lokaliseres i tilknytning til et eventuelt IT-rettet næringsliv på Fornebu.

Derimot ser ikke regjeringen det som aktuelt å bygge opp en ny selvstendig utdannings- og/eller forskningsinstitusjon på Fornebu. Det mest aktuelle er at etablerte utdanningsinstitusjoner inngår samarbeid med relevante IT-virksomheter for gjennomføring av den avsluttende delen av høyere grads IT-utdanning og forskningssamarbeid.

Positiv – men…
Selv om regjeringen i stortingsmeldingene for første gang offisielt gir sin støtte til planene og et kunnskaps- og IT-næringssenter på Fornebu, så vil de legge en del føringer på den videre framdriften.

Det forutsettes at Fornebu samarbeider med regionale sentre. Antall arbeidsplasser på Fornebu bør i følge regjering ikke overstige 20.000. Dette begrunnes med at de ikke ønsker å tappe regionene for arbeidskraft, samt samferdselsmessige hensyn i Lysaker-området.

Telenor og Norske skogindustrier er to selskap som allerede har kjøpt tomter på Fornebu.

Trondheim!
Og for å understreke den regionale profilen i regjeringens IT-melding, la næringsminister Lars Sponheim til på fredagens pressekonferansen følgende:

– Det skal ikke være tvil om at Trondheim skal være landets teknohovedstad!