Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Energi og bane for Telia

OSLO: Når Telia nå går ut og tilbyr bedriftskunder abonnement og prefix-tjenester til privatkunder, vil samtalene fysisk sett bevege seg i et ATM-nett i fiberkabler fra Jernbaneverket og Enitel.

Når Telias bedriftskunder eller prefix-kunder tar av telefonrøret og taster et nummer, vil første svitsj de kommer til rute trafikken en av to veier: Enten til Telenors nett ved lokalsamtale til telenorkunder, eller ut i Telias eget telenett.

ATM-nett
Mesteparten av trafikken over større avstander i Norge vil da bli sendt via leid kapasitet hos Enitel eller Jernbaneverket. Telia har basert seg på ATM-standarden, blant annet fordi denne måten å sende trafikken på gir god utnyttelse av kapasiteten.

– Et annet poeng med ATM er at dersom en forbindelse blir brutt, ligger det automatikk i at andre veier da blir benyttet. Dette gir oss god sikkerhet i nettet, forteller lederen for telefonisatsingen i Telia Nettjenester Norge, Nils-Petter Tetli.

11 områder
Fiberen fra Jernbaneverket og Enitel knytter sammen 11 samtrafikkområder i Norge for Telia. På hvert sted er det plassert ut en svitsj, bortsett fra i Østlands-området der det er behov for større kapasitet og følgelig er plassert ut et større antall svitsjer.

– Vi har kunnet bygge dette nettet på fire måneder på grunn av at Telia i Norden har bred kompetanse. Både finner, svensker og danske teknikere har bidratt for å bygge dette nettet, forteller Tetli. Han legger til at 100 personer fra Ericsson, Telia, Telenor og underleverandører har vært i sving de fire første månedene i år.

Ny svitsjeteknologi
Telia har sammen med Ericsson utviklet en ny svitsjeteknologi som vurderes tatt i bruk i resten av teleoperatørens internasjonale nettverk etter hvert. Ledelsen i Telia Nettjenester berømmer teknikerne i Telenor som har stått på hardt for å programmere svitsjer og gjort annet arbeid for å få Telias nett ferdig til 28. april.

IP-telefoni
Direktør Ingmar Jonsson i morselskapet Telia Nättjänester Telefoni i Sverige sier at det legges mye arbeid ned i å finne løsninger for IP-telefoni.

– Når tiden er inne skal vi stå klare til å gå over på denne teknologien. Vi tror denne teknologiske overgangen vil skje langt fortere enn eksempelvis overgangen fra analoge til digitale telenett. Digitaliseringen i Sverige tok 18 år.

Stikkord: Mobil