Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Rik kommune kjøper mobildekning

OSLO: Kraftkommunen Modalen i Hordaland har vedtatt å betale Telenor for å få full dekning for mobiltelefonsystemet GSM. Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (bildet), mener det er betenkelig at rike kommuner kan snike i køen.

Jon Espesæter
– Det er betenkelig at rike kommuner kan kjøpe seg mobildekning. Fra politisk hold har vi ved konsesjonstildeling forutsatt likeverdig utbygging over hele landet, sier samferdselspolitisk talsmann Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Arbeiderpartiet.
Stortingspolitikeren vil nå be departementet vurdere de prinsipielle konsekvensene av saken.

Kjøper dekning
Men for Norges nest største kraftkommune (målt i frie disponible inntekter per innbygger) er mobildekning viktig. For kort tid siden vedtok kommunestyret i Modalen å bevilge 100.000 kroner i tilskudd til utbygging av GSM-mobilnettet i kommunen.

Tilskuddet er ment å dekke om lag en fjerdedel av Telenors kostnader på 413.000 kroner. Og førstkommende torsdag vil det i følge ordfører Leif Egil Nåmdal ventelig bli flertall for å bevilge ytterligere 40.000 kroner slik at kommunen kan få full GSM-dekning i sentrale områder allerede i år.

Ulønnsomt
Modalen har i dag bare en basestasjon i kommunesenteret – men den gir ikke tilstrekkelig dekning også for Hugnastad, øvre og nedre Helland, samt Farestveit.
Den lille kommunen ville normalt med sine 346 innbyggere ikke fått full dekning i kommunesenteret, bekrefter dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor ovenfor Telecom Revy. Det vil rett og slett ikke lønne seg for noen mobiloperatør å skaffe dekning til et slik begrenset kunde- og inntjeningsgrunnlag.

– Utgiftene til drift, vedlikehold og linjeleie vil være vanskelig å forsvare, sier Amundsen.

For næringslivet
Modalen kommune på sin side hevder at dette er et vedtak som er gjort utfra næringspolitiske hensyn.

– Uten god mobildekning vil det være et handikap for næringslivet i kommunen, sier ordfører Leif Erik Nåmdal, som spesielt nevner databedriften UniMicro AS med 5-6 ansatte som et eksempel.

Ordføreren legger til at vedtaket også er gjort utfra dekningsbehovet til helse- og brannvernetaten i kommunen.

Bruker fond
– Jeg ser at det kan reises prinsipielle innvendinger mot at vi som en kommune med rimelig god økonomi vil betale for å få bedre mobildekning. Men husk at vi bidrar med 10 prosent av kraftproduksjonen til Bergenshalvøens kommunale kraftselskap. Dette innebringer 3,5 millioner kroner årlig til kommunens næringsfond. Dette er midler som er øremerket til næringsutvikling. Så her er det et rimelig bytteforhold, sier ordfører Leif Erik Nåmdalen

Næringsfondet til kommunen er nå på om lag 15 millioner kroner. Bruken er regulert av departementale retningslinjer.

Ikke NetCom
– Rent prinsipielt burde vi kanskje også har forespurt NetCom i denne saken. Men siden Telenor allerede har noe dekning i kommunen og det at vi allerede har satt i gang samtaler med dem, så ser jeg ikke det som aktuelt å invitere andre operatører, sier ordføreren.

Stikkord: Mobil