Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kort IT-utdanning ettertraktet

OSLO: Norsk næringsliv ønsker personer med to- til treårig IT-utdannelse. Kun seks prosent mener kompetanse på hovedfagsnivå er nødvendig. Dette er hovedkonklusjonen i en undersøkelse om behovet for IT-kompetanse i offentlig og privat sektor i Norge.

Undersøkelsen er utført av Rogalandsforskning på oppdrag fra Kontor- og Datateknisk Landsforening (KDL) og Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

Startet i fjor
– Vi startet arbeidet i fjor høst, den delen av undersøkelsen som er basert på spørreskjema er foretatt i mars og april i år. Så dette er et helt ferskt materiale, sier forsker Jon M. Steiene ved Rogalandsforskning.

Det er personer med kort, høyere IT-utdanning, det vil si høyskolenivå, som er mest etterspurt av norsk næringsliv. Hele 82 prosent av bedriftene svarte at de ønsket jobbsøkere med denne bakgrunnen.

Mange søkere
Undersøkelsen viser også at bedriftene opplever å få god respons når de utlyser ledige IT-stillinger. Dette i motsetning til hva som tidligere har vært hevdet.

– Dette overrasket oss litt. Årsaken er at funksjoner som drift og vedlikehold ivaretas av personer med en to til treårig databakgrunn, sier Steineke.

Nøkkelbedrifter
Et annet viktig funn er at både offentlig og privat virksomhet bygger opp IT-kompetanse først og fremst ved intern opplæring. Offentlig sektor er de som har størst problemer med å skaffe kompetanse, og det er generelt lettere å skaffe arbeidskraft til drift, vedlikehold og tekniske tjenester enn programmering og produkt- og systemutviklingsoppgaver.

Rapporten er basert på intervju med nøkkelbedrifter og en større spørreundersøkelse. Undersøkelsen omfatter 210 virksomheter i databransjen innenfor offentlig og privat sektor.