Hopp til navigasjon Hopp til innhold

GSM gir ikke helseplager

OSLO: Den store norsk/svenske mobilundersøkelsen som ble offentliggjort i dag, torsdag, avkrefter påstanden om at GSM-telefoner gir flere helseplager enn NMT-telefoner. Undersøkelsen er basert på detaljerte opplysninger fra til sammen 17.000 mobiltelefonbrukere.

Undersøkelsen som har pågått i nærmere ett og et halvt år er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Unimed i Trondheim og Arbetslivsinstitutet i Umeå i Sverige. I Norge er det forsker Gunnild Oftedal som er prosjektleder. I tillegg har forskere fra Statens Strålevern og Telenor FoU fungert som konsulenter under arbeidet med undersøkelsen.

Varmefølelse bak øret
Konklusjonen i denne undersøkelsen er at plager som varmefølelse, hodepine og tretthet ikke forekommer oftere blant GSM-brukere enn blant brukere av NMT-telefoner. Derimot opplever NMT-900 brukere oftere varmefølelse på og bak øret.

Sammenhenger
Følelsen av å bli varm på og rundt øret økte sterkt med antall samtaler og total samtaletid per dag. Antall samtaler og samtaletid påvirker også plager som hodepine og tretthet.

Undersøkelsen påpeker at sannsynligvis skyldes varmefølelsen rundt øret at mobiltelefonen blir varme under bruk. NMT-telefoner, som sender ut uavbrutte signaler blir varmere enn GSM-telefoner som pulser signalene. Varmen fra telefonene på grunn av strømmen fra batteriene kan muligens ha betydning for andre helseplager.

Studere videre
Det er nødvendig med flere studier for å finne ut av i hvilken grad radiobølger fra mobiltelefonene kan ha betydning for varmefølelsen, hodepine, tretthet og andre plager mange opplever er knyttet til mobilbruken.

Nordmenn mer plaget
Under arbeidet med å analysere alle svarene ble det foretatt korrigeringer av andre forhold som kunne påvirke resultatet som for eksempel alder, kjønn og psykososiale forhold.

Det var et godt samsvar mellom resultatene fra den norske og den svenske delen av undersøkelsen, selv om nordmenn gjennomgående rapporterte om flere helseplager enn de svenske brukerne av mobiltelefoner. Likevel opplevde nordmenn sin egen helse som like god som svenskene.

Stikkord: Mobil