Hopp til navigasjon Hopp til innhold

10 prosent velger datafag

BERGEN: Mer enn ti prosent av søkerne til norske høyskoler og universiteter har et datafag øverst på lista over utdanningsønsker fra høsten av.

Av de 82.500 ungdommene som har søkt opptak ved norske høyskoler og universiteter til høsten, har 8.153 valgt et datastudium som sitt primære ønske, framgår det av søknadsstatistikken til Samordnet Opptak.

Universitetene
I tillegg kommer de som vil studere informatikk, informasjonsvitenskap eller et annet datafag ved universitetene i Bergen og Oslo. Her søker studentene om opptak til en studieretning, for eksempel til realfag (informatikk), eller til samfunnsvitenskapelige fag (informasjonsvitenskap), forklarer studiesjef Etelka Tamminen Dahl ved UiB.

Først etter studiestart til høsten vil hun vite nøyaktig hvor mange som ønsker å ta datautdannelsen sin ved de to universitetene, og hvor mange av dem som vil få ønsket oppfyllt.

41.000 søknader
Til sammen har Samordnet Opptak mottatt 41.289 søknader om studieplass ved et datafag. To tredjedeler av søknadene kommer fra ungdommer som har data som andre eller tredje studieønske, eller som ønsker å gardere seg ved å søke om opptak ved flere studiesteder.

Langvarig
Tanken på langvarige studier og høye studielån later ikke til å skremme de utdanningsivrige ungdommene. Aller mest populært er sivilingeniørstudiet i datateknikk ved NTNU i Trondheim. Hele 778 personer har denne utdannelsen som sitt første ønske.

Høyskolene populære
Utdanningen innen IT og informasjonssystemer ved Høyskolen i Agder har 659 primærsøkere. 611 ungdommer har søkt om primæropptak til andre og tredje året i informatikk ved Høyskolen i Østfold.

Også studiet i data og multimedia ved Høyskolen i Gjøvik og studiet som dataingeniør ved Høyskolen i Oslo er blant de mest populære, med henholdsvis 414 og 439 primærsøknader.