Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Strømmer til IT-fag i Bergen

BERGEN: 313 håpefulle ungdommer har en plass ved datautdanningen ved Høyskolen i Bergen høsten 1998 aller øverst på ønskelista. Det er 100 flere enn i fjor. Bare 80 vil få ønsket oppfylt.

deskill
Det er studiedirektør Berit Rokne Hanestad ved Høyskolen i Bergen (HiB) som sier dette til internettavisa Telecom.

Generell nedgang
Søkningen til det «matnyttige» datafaget øker samtidig som den totale søkermassen til HiB har gått ned med 6,6 prosent. Særlig flykter studentene fra studieretningene for helse- og sosial og utdanning.

Det er bare ingeniørstudiet i elkraft som kan vise til sterkere vekst i antall søknader enn datafaget. Her er veksten på 40 prosent.

Første ønske
Totalt har 1.387 ungdommer søkt om plass ved datafaget ved HiB. Det er 300 flere enn i fjor, i følge Hanestad. Vel 1.000 av disse søkerne har imidlertid andre studier ved HiB, eller studier ved andre høyskoler, som sitt første utdanningsvalg.

Tendens
– Interessen for datafag er en tendens i tiden. Bedriftene roper etter folk med IT-kunnskap. Vi tror derfor ikke at vi er denne eneste ingeniørhøgskolen i landet som opplever denne utviklingen, sier Hanestad.

Flere studieplasser?
HiB har i dag 80 studieplasser på datafaget.

– Den store interessen tilsier at HiB nå vurderer å øke tallet på studieplasser på datafaget, sier Hanestad.

Sliter
En slik økning kan la seg realisere gjennom en interne omprioritering av ressurser. Det store problemer vil være å skaffe nok lærekrefter. I den sterke lønnskonkurransen sliter høyskolen imidlertid allerede med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til dagens 80 studieplasser, medgir studiedirektøren.