Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mangler 35 millioner til FoU

OSLO: Hittil i år har Norges Forskningsråd delt ut 80 millioner kroner til forskning og utvikling innenfor IKT (Informasjon- og Kommunikasjonsteknologi). Dermed er budsjettet for i år brukt opp. Rådet ønsker å bevilget mer enn 35 millioner kroner til, men forventer nye nedskjæringer når revidert nasjonalbudsjett legges frem fredag.

– Dette er et problem. Bransjen er motivert og det er i dag en god FoU-bevissthet. Samtidig er det er ingen sammenheng mellom hva politikerne sier og hvilke bevilgninger de faktisk kommer med, sier prosjektkoordinator for Brukerstyrt FoU i IT-industri og grafisk industri (PROGIT) Jan E. Martinsen i Norges Forskningsråd.

Nedskjæringer?
– Myndighetene signaliserer, blant annet gjennom IT-meldingen, at de ønsker å satse på dette området. Dette rimer dårlig med at vi i år igjen antagelig vil oppleve nedskjæringer til FoU. Vi ser derfor med spenning frem til at regjeringen legger frem det reviderte nasjonalbudsjettet, sier Martinsen.

TeleforskningB>
Hovedvekten av de 80 millionene som er bevilget er gått til forskning og utvikling innenfor programvare og sensorteknologi.

– Vi ønsker også å satse mer på teleforskning, men når kassa er tom kan vi heller ikke markedsføre oss mot aktørene innenfor denne bransjen. Det ble kuttet 10 prosent på budsjettet fra i fjor til i år, og vi er redd for at det samme vil skje nå, sier Martinsen.

Stikkord: Mobil