Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Datatilsynet kritiserer UiB

TELEGRAM: Driftsansvarlige ved edb-anlegget ved Universitetet i Bergen bryter personvernet ved å overvåke studentenes e-post.

To studenter ved UiB er blant dem som har blitt utsatt for ulovlig overvåkning, ifølge studentavisa StudVest.

Porno
De to utvekslet et grovt pornografisk bilde, med tilhørende melding, på nettet. Kort tid etter fikk de en skarp beskjed fra driftsansvarlig om at dette materialet ikke hadde noe på UiBs maskiner å gjøre. Studentene fikk beskjed om å «skjerpe» seg.

-Kritikkverdig
– Det er kritikkverdig at man tillemper regelverket på denne måten. Det kan virke som om enkelte driftsansvarlige har egne rutiner for kontroll av brukerne, sier studentrepresentant Ingvar Kjøl i UiBs IT-råd til StudVest.

Kjøl vil ta opp det han mener er en prinsipiell sak i IT-rådet.

Støtte fra Datatilsynet
Studentrepresentanter frå støtte fra Datatilsynet:

– Dette er en form for kontroll som ikke er lovlig. Privat post er privat post; kun politiet kan åpne den, sier informasjonsansvarlig Hege Njaa i Datatilsynet.

Saken bryter både med personvernet og mot Postloven, ifølge Njaa. Hun ber UiB ta kontakt med Datatilsynet for å ordne opp i saken.

Erkjenner
Det forekommer at driftsansvarlige går inn på brukernes personlige filer, medgir fungerende IT-direktør ved UiB, Jan Erik Vold.

Dette skjer av administrative hensyn, fordi enkelte personer bruker uforholdsmessig mye kapasitet på anlegget, og i noen tilfeller bryter de med universitetets etiske regelverk, sier Vold.

Klart nok?
Dagens regelverk skulle være klart nok. Likevel opererer de driftsansvarlige med forskjellige tolkninger, konstaterer Vold.

At noen av de ansatte ved edb-anlegget dermed skulle komme til å bryte norsk lov, var derimot nytt for Vold, ifølge StudVest.

IT-avdelingen vurderer nå å kurse de systemansvarlige i gjeldende reglement og personvern, slik at de i framtida vil kunne arbeide i samsvar med Datatilsynet sine krav.