Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobile helseplager kartlagt

OSLO: Mer en 17.000 mennesker har deltatt i undersøkelsen om helseplager som følge av bruk av mobiltelefon. Hovedhensikten har vært å sammenligne plager blant brukere av GSM-telefoner og NMT-telefoner.

Studien er et svensk/norsk samarbeid og vil bli lagt frem på en forelesning ved Arbetslivsinstituttet i Umeå, torsdag og ved SINTEF i Trondheim på fredag.

Detaljerte spørsmål
Undersøkelsen har tatt nærmere halvannet år, og det er knyttet store forventninger til resultatet som vil legges frem. En av arbeidshypotesene bak studien har vært at cellene reagerer ulikt på signaler fra henholdsvis digitale og analoge telefoner. Studien er basert på svært omfattende og detaljerte spørsmål om mobilbruk til 12.000 brukere i Sverige og mer enn 5000 her i landet.
Stikkord: Mobil