Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Står på for info-motorvei

BERGEN: De fikk nei fra NFR-programmet Nasjonale Informasjonsnettverk (NIN). Nå prøver de ti bergenske institusjonene å redusere totalkostnader for å etablere en lokal informasjonsmotorvei.

Assisterende universitetesdirektør Sverre Spildo ved universitetet i Bergen (UiB) er fortsatt optimist med tanke på å kunne realisere en informasjonsmotorvei, som skal binde UiB sammen med de øvrige forskings- og utdanningsinstitusjonene i byen, og med Haukeland sykehus, Statoil, Norsk Hydro og Nera.

Optimist
Søkerne beregnet i utgangspunktet at etableringen av den nødvendige radiobaserte infrastrukturen skulle koste totalt ti millioner kroner. Tre millioner skulle utbyggerne finansiere selv. Næringsdepartementet (ND) ble bedt om å bistå med syv millioner.

Kritisk gjennomgang
De ti søkerne går nå gjennom søknaden på nytt, for å finne ut på hvilke områder det eventuelt vil gå an å redusere kostnadene.

Spildo kan foreløpig ikke antyde noe om hvor kostnadskuttene vil komme, eller hvor mye som kan kuttes, uten at prosjektet som helhet blir skadelidende. Å redusere antall brukersteder, vil ikke være aktuelt.

Nei fra NIN
Næringsdepartementet oversendte søknaden til Norges Forskningsråd og til SND.
Forskningsrådets program for Nasjonale Informasjonsnettverk NIN, er foreløpig den eneste offentlige instansen som har tatt stilling til søknaden:

– Søknaden, slik den er formulert, faller utenfor rammene for hvilke tiltak NIN skal finansiere, sa programleder Odd Helge Longva i NIN nylig til internettavisa Telecom.