Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Usikkert hva NetCom vil

OSLO: – Vårt hjemmemarked er Norge. Men vi lever i en dynamisk verden og vi er forberedt på ar våre konkurrenter vil gå videre ut og bygge nordiske nett. Hvis det skjer vil vi ha et svar på en slik utfordring, sier NetComs nyansatte adm. direktør, Terje Christoffersen (bildet).

Christoffersen, Terje
Terje Christoffersen er taus om hva NetCom vil gjøre hvis både Telenor og Telia satser på å sy sammen interskandinaviske nett slik begge toppsjefene i de to selskapene har tatt til orde for.

Han vil heller ikke si noe annent om eierstrukturen enn at han forholder seg til den struktur de har i dag (NetCom Systems, Orkla, Ameritech og Singapore). Står Ameritech NetCom bi, har Christoffersen en enkel vei til å satse på Skandinavia som hjemmemarked via samarbeid med NetCom Systems-eide Comviq i Sverige og Ameritech-eide Tele Danmark.

Ameritech på gang?
Men om Christoffersen har mottatt noen signaler fra Ameritech, er det noe han ikke akter å røpe for offentligheten nå. Dersom Ameritech derimot velger å alliere seg med Telenor og sannsynligvis må trekke seg fra NetCom, er situasjonen adskillig verre for NetCom.

Christoffersen understreker at NetCom uansett har gode og meget sterke eiere med ryggrad til å utvikle en mobiloperatør.

Distribusjonen nøkkelleddet
– Telecom Revys vurdering er at hovedårsaken til at Telenor Mobil har 900 000 GSM-abonnenter og NetCom 432 000 er at Telenor Mobil har et betydelig sterkere forhandlernett. Hva er din kommentar til det?

– Din vurdering har mye for seg selv om årsaksforholdene er sammensatte. Jeg ser det som en prioritert og vesentlig oppgave å styrke distribusjonskanalene. Et viktig element her er å utvikle nye og hittil uprøvde kanaler. Vi vil i tida framover se et mer mangslungent kanalbilde enn i dag fra vår side, sier Christoffersen, som på ingen måte vil forhåndsannonsere hvilke kanaltiltak NetCom vil komme med.

(Vi gjør oppmerksom på at intervjuet ble tatt før NetCom la fram sitt kvartalsresultat som viste at de har måttet ta et nytt tap i forhandlerkjeden Klart Svar – denne gang på 25 millioner kroner).

Subsidier
– NetCom har gjentatte ganger gått i spissen for subsidiekrigen – sist før påske.Samtidig er trafikkprisene mellom de to operatørene veldig like. Vil dere snart gå over til å konkurrere på trafikkpris som viktigste element?

– Jeg ser det som en vesentlig oppgave å slutte å tappe blod av hverandre. Vi ønsker konkurranse på like vilkår og så spørs det hva det er. Det er en rekke konkurransefaktorer å ta hensyn til. Selv om vi ønsker konkurransen over på andre faktorer, vil jeg ikke her og nå binde meg til ikke å bruke leverandørsubsidier i framtida.Vi vil ha frihet til å spille på hele registret, sier Christoffersen som er en for dreven IT-leder til å la seg lokke til bombastiske utsagn. Men på ett punkt er han klar:

– NetCom vil ikke supplere sitt nett med DCS-1800 basestasjoner før i 1999.

Stikkord: Mobil