Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sjekk tog- og bilkøen på nett

OSLO: Et raskt klikk på hjemmesiden til «toginfo» på Internett, og – gru og redsel – det viser seg at Østfoldbanen er i rute! Den ti minutters forsinkelsen du har lagt inn i tankene holder ikke. Dette er framtiden – dersom Telia får det som de vil.

hurtigtog
Du løper ned til trikken. Digitale skilt på holdeplassen orienterer om endringer i rutetiden. Alarm – det viser seg at bussen har fått motorstopp, og at ny buss kommer om 15 minutter. Ikke en drosje å se. Men det gjør ingenting.

Over GSM-telefonen kommer en beskjed om at Østfoldbanen er forsinket, og plutselig har du god tid igjen.

Styring
Dette kan være en del av virkeligheten om relativt kort tid. Flere operatører arbeider med løsninger. I Sverige går Telia går sammen med det svenske selskapet Thoreb ITMobile for å selge sine produkter for å styre kollektivtrafikken.

Telia satser på å bli markedsleder for IT-system til kollektivtrafikken i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Kom ut – kom fram!
Thoreb har utviklet et system som de kaller KomFram-systemet. Dette består av en PC i hvert kjøretøy, som melder fra hvor kjøretøyet befinner seg til et sentralt system. Dette holder oversikten og sørger for at skilt, utrop over holdeplasser, billettmaskiner og lignende er oppdatert hele tiden.

Videre blir det lettere for trafikkledelsen å orientere sjåførene om trafikkforholdene. Korrigerte avgangstider kan kontinuerlig spres til trafikantene med oppdatering av skilt på holdeplassen, over Internett, GSM-telefon eller personsøkere.

Miljø
– En kollektivtrafikk som er mer tilpasset kundene blir resultatet. Samtidig kan en regne med store positive miljøeffekter fordi kollektivtrafikken vil øke sin markedsandel, heter det i en melding fra Telia.

Telia og Thoreb har samarbeidet i lengre tid på å utvikle systemet når det gjelder informasjonsspredning over GSM og personsøkersystemet Ermes. Telia og Thoreb har døpt det felles selskapet Thoreb ITMobile AB.

Går inn med 24 millioner kroner
Telia eier 51 prosent og Thoreb 49 prosent. Telia skyter inn 24 millioner svenske kroner og Thoreb skyter inn sin IT-kompetanse og løsninger. Det felles selskapet får enerett på sitt IT-system i Norden.