Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobile kontor kan spare

OSLO: Sjøfartsdirektoratet melder i sitt organ Navigare at Skipskontrollen kan spare inn investeringen på 10,6 millioner kroner pluss 700.000 kroner over en fireårsperiode ved blant annet å ta i bruk mobile kontorløsninger.

Karlsen, Jan Kr.
System Senteret AS (SYS) har deltatt i et forprosjekt med Sjøfartsdirektoratet (SD), som nå er i ferd med å innføre nye mobile kontorløsninger som en del av Skipskontrollens totale IT-system. Investeringene ligger på 10,6 millioner kroner.

Sparer
En kost-nytte-analyse som SD har gjort viser at investeringsbeløpet vil kunne tilbakebetales – i tillegg til mulige innsparinger på 700.000 kroner over en fireårsperiode.

Ifølge avdelingsdirektør Odd Vidar Vollene i Sjøfartsdirektoratet skyldes dette at man kan spare fire-fem årsverk på å ta i bruk ny teknologi. Rapporten har ført til at det fra årsskiftet er igangsatt et hovedprosjekt, der SYS fortsatt er med.

Forbedring
– Mange av de ansatte i Skipskontrollen har mye reising. Før måtte de ofte tilbake til kontoret for å gjøre ferdig en jobb. Hvis hovedprosjektet gjennomføres vil de kunne gjøre jobben ferdig ute i felten. Det er både tid og reising spart, sier salgsdirektør Jan Kr. Karlsen i SYS.

Skreddersydd «koffert-løsning»
Forprosjektet har fokus på Skipskontrollens sentrale systemer, der de mobile løsningene riktignok bare utgjør en mindre del. Prosjektet omfatter blant annet 81 bærbare PCer med tilleggsutstyr som er skreddersydd i en koffertløsning av SYS. Dette skal kunne kommunisere med 18 PC-nettverk ute på stasjonene.

I prosjektet er det også 32 stasjonære PCer. Ifølge SYS har den viktigste delen av jobben vært å sette de mobile kontorløsningene inn i en produktiv sammenheng med de øvrige løsningene fra dag én.

Forretningsfokus
– Det er viktig å vurdere de mobile løsningene i sammenheng med den forretningsmessige virksomheten. Bærbare PCer er bare en liten bit av vår leveringsprosess. Den største oppgaven er å jobbe med de nødvendige endringene i bedriftenes organisasjon, sier salgsdirektøren.

Kundeporteføljen til SYS er interessant: NRK, Ericsson, Det norske Veritas, Saga og Posten. NSB har nylig tegnet en rammeavtale med SYS for både stasjonære og bærbare løsninger til en verdi av mellom 20 og 40 millioner kroner.

Erfaring
I 1989 startet SYS med tre ansatte. I dag er det 62 ansatte, hvorav syv plassert i Bergen – resten i Asker utenfor Oslo. Bærbare PCer og mobile løsninger har hele tiden vært spesialfeltet. Og de hevder å ha opphavet til begrepet ”det mobile kontor” fra 1994.

I fjor omsatte selskapet for 135,7 millioner kroner – en økning på 17 prosent i forhold til 1996. Resultatet før skatt endte på 4,2 millioner kroner. En stadig større andel av omsetningen kommer fra salg av konsulenttjenester.

Omsetningsøkning
I år forventer salgsdirektør Jan Kr. Karlsen å øke omsetningen til 180 millioner kroner – hvilket skal gi et overskudd før skatt på om lag åtte millioner kroner.

Omsetningen forventes å fordele seg jamt mellom salg av varer og tjenester, blant annet mobile dataløsninger og konsulenttjenester.

Tester selv
Alle SYS-ansatte er mobile brukere. To av tre ansatte har såkalte fleksible kontorløsninger – de må ved behov bestille en kontorplass. SYS har også integrert mobiltelefoni i fasttelefoni, samt koordinering av dette med elektroniske avtalebøker.

– Vi må vise kundene våre at vi har prøvd vår ”egen medisin” – det vi anbefaler dem må vi også ha prøvd ut selv, sier Karlsen.

SYS er å regne blant de største leverandørende av mobile IT-løsninger i Norge. Men målet deres er ikke nødvendigvis å være størst.

– Vi skal først og fremst være ledende innen mobil teknologi, sier salgsdirektøren.

Stikkord: Mobil