Annonse


Fra flaskepant til data

– Tandberg Data har i de siste årene vært gjennom en omfattende strukturendring. Selskapets styreformann har vært en viktig drivkraft bak denne utviklingen, heter det i en melding fra selskapet, der det bekjentgjøres at Jan Chr. Opsahl etter alt å dømme blir ny styreformann.

Vekst i USA
Årsaken til skiftet er at Tandberg Data er i ferd med å gå inn i en ny, ekspansiv fase med sikte på økt vekst. Allianseoppbygging og oppkjøp i USA vil være sentralt i dette arbeidet.

– Ved overgangen til en ny strategisk fase, ønsker nåværende styreformann Tore Egil Holte å slippe nye krefter til. Som ny styreformann foreslår Styret Jan Chr. Opsahl som bl.a. har hatt hovedansvaret for utvikling av Tomra, i de senere år som styreformann, heter det i meldingen fra Tandberg.

Annonse