Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forlanger telefon-håndbøker

OSLO: Teleorganisasjonen Nortib og generalsekretær Bjørn Paulsen (bildet) mener brukere får for svak informasjon og mener Post- og teletilsynet bør pålegge teleoperatørene å lage håndbøker for brukerne.

Paulsen, Bjørn
– Vi må se i øynene at nettverkene nå er blitt så teknisk kompliserte sett fra brukertilknytningene at det er naturlig at operatørene deler ut en “teknisk manual” på samme måte som eksempelvis for PC-software, heter det i et brev fra generalsekretær Bjørn Paulsen i Nortib til Post- og teletilsynet.

Spesifikasjoner til brukerne
– Vi vil derfor foreslå at Post- og teletilsynet tar opp et krav rettet til teleoperatørene om å få frem nøyaktig, samlede, oversiktlige og lett tilgjengelige spesifikasjoner til brukerne om hva som i detalj ligger i de enkelte spesialtjenester, skriver Nortib.

Info om spesialtjenester
– Eksempelvis finnes visstnok betydelig flere spesialtjenester for ISDN enn de som angis i spesialbrosjyrene. Og for slike tjenester som “viderekobling” kan vi spørre oss om ny initiell anropsavgift påløper og om A-nummer-visning følger med, heter det videre.
Stikkord: Mobil