Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Delprivatisering påkrevd!

GEILO: – Vi kan aldri få reell konkurranse ved å forskjellsbehandle Telenor på godt og vondt. Regjeringen detaljstyrer med den ene handa og favoriserer med den andre, sa Fremskrittspartiets finanspolitiske talskvinne, Siv Jensen (bildet), under TeleForum på Geilo fredag.

Jensen, Siv
Siv Jensen rettet i en paneldebatt et kraftig angrep mot Regjeringen for deres vaklevorenhet i spørsmålet om delprivatisering av Telenor.

Uthaling
– Først sa regjeringen at spørsmålet skulle realitetsbehandles når Telenor skulle tilføres ny kapital. Så tilførte Stortinget to milliarder i ny kapital uten å ta opp spørsmålet om delprivatisering, sa Siv Jensen.

Statssekretær Torild Skogsholm (V) i Samferdselsdepartementet ville ikke gi noen signaler om regjeringens standpunkt i dette spørsmålet og ville heller ikke innrømme intern uenighet i regjeringen om spørsmålet.

Ikke fri konkurranse
Både adm. direktør Terje Christoffersen fra NetCom og nettdirektør Jan Morten Ruud fra Telia understreket i sine innlegg at konkurransen langt fra var etablert på like vilkår.

Ruud viste til at Telia betaler samtrafikkpriser til Telenor som er dyrere enn Telenor selger samme kapasitet for på sluttbrukermarkedet.

– Intensjonen om fri og likeverdig konkurranse er tilstede, men den frie konkurransen er ikke etablert, sa Terje Christoffersen.
Stikkord: Mobil