Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Barneombudet skeptisk til mobil

TROMSØ: Barneombud Trond Waage (bildet) ønsker ikke uhemmet bruk av mobiltelefon eller personsøkere blant barn og unge. Han er meget skeptisk til kampanjer som retter seg mot barn langt under førskolealder.

Waage, Trond
– Anskaffelse av mobiltelefon bør ikke være et resultat av en motebølge eller av kjøpepress blant barn og unge. I enkelte miljøer ser vi at mobiltelefonen fungerer som en jappedings eller et statussymbol, sier barneombud Trond Waage til ukeavisa Telecom Revy.

– Vi ser klare tendenser til misbruk av mobiltelefoner blant barn og unge. Vi har hørt om såpass omfattende bruk at skoler forbyr mobiltelefoner i skoletiden. Men vi vil ikke være så notorisk kritisk og prektige at vi bare sier nei.

Funksjonell bruk OK
– Vi ser selvsagt fordelen med bruk av moderne kommunikasjonsteknologi. Mobiltelefoner eller personsøkere kan fungere som et hjelpemiddel for kontakt i en familie hvor tidsklemmen er presserende.

– Det er fornuftig at familiene diskuterer temaet. Ny teknologi bør ikke tas imot med åpne armer. Om mobilkommunikasjon er et reelt behov, som kan løse opp i organisering av familien, eller et utslag av jappetendenser bør være utslagsgivende.

– Et argument som bør belyses av foreldrene er om personsøkere og mobiltelefoner kan brukes som et hjelpemiddel i organiseringen av mitt forhold til mine barn. Her bør hver enkelt familie se på sitt tidsbudsjett, sier Waage.

Må ansvarliggjøres
– En fare med å utstyre barna med denne typen utstyr er at de ikke selv lærer å ta ansvar for sin tid. Tiden og livet deres styres av at telefon ringer eller de hører eller ett bip på personsøkeren som sier at nå skal de hjem, uten at de selv må ta ansvar og passe klokka.

– Denne typen teknologi må ikke være med på å skape ansvarsløse barn. Barna må selv lære seg å organisere sin hverdag. Den tiden foreldrene bruker med barna bør være konstruktiv. Det bør også de møtene som eventuelt foregår over telefon være, sier han.

– Vi har mottatt telefoner fra foreldre som har spurt om råd i konkrete situasjoner. Problemstillingen har da gjerne vært: “Er det tilrådelig å utstyre min sønn/datter med mobiltelefon når de skal på kino?”

Da har svaret fra oss vært at det selvsagt er i orden.

Nei til kjøpepress
– Vi har mottatt signaler om at det skal settes igang en kampanje spesielt rettet mot barn fra tre fire-årsalderen og oppover. Produktet som skal selges er personsøkere – ikke utstyrt med tall og skrift, men med ikoner.

– Målsetningen er salg av 30.000 enheter i Norge. Dette produktet skal ikke selges i telebutikker, men i lekebutikker. Foreldrene skal betale 4 kroner per oppkall. Slikt utstyr og ikke minst bruken koster.

– Vi ser for oss at mange foreldre vil bli utsatt for kjøpepress og syndromet med at alle andre har slike søkere. Derfor må også deres poder få en, sier Waage.

Kriminell bruk
– Ny teknologi kan også brukes til kriminell virksomhet. I USA brukes personsøkere til omsetning av narkotika. Der har vi hørt om at problemet har vært så stort at bruk av personsøkere er forbudt på enkelte skoler. Vi har ikke hørt om slikt bruk i Norge.

Bruk av mobiltelefon til mobbing av medelever mener Waage er enkelttilfeller, men likevel typiske eksempler på misbruk av telefonen.

Stikkord: Mobil