Hopp til navigasjon Hopp til innhold

FrP vil avklare IT Fornebu

OSLO: Fremskrittspartiet (FrP) vil ha en avklaring av Fornebu og IT-utdanning der innen sommeren. Partiet har fått Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til å vurdere et privat forslag fra Arbeiderpartiets (AP) Grete Knudsen (bildet) i sammenheng med IT Fornebu. De håper nå på APs støtte til ny tempoplan.

Knudsen, Grete
APs Grete Knudsen har tidligere meldt et privat forslag om tiltak for ”å øke kapasiteten innen IT-utdanning, og styrke samarbeid og utveksling mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner”.

Før sommeren
– FrP ønsker i komiteens innstilling å legge klare føringer på å få en avklaring om utdanning og Fornebu innen sommeren. Vi regner med å få Aps støtte til en slik kraftig endring av tempoplanen for Fornebu, sier FrPs Ulf Erik Knudsen.

Fornebu inn
FrPs stortingsrepresentant er saksordfører og har fått Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til å gå med på å vurdere Knudsens forslag i sammenheng med IT Fornebu – selv om dette ikke lå i det opprinnelige forslaget.

Dette har imidlertid ført til at enkelte partier har bedt om mer tid til å trekke inn såpass kontroversielle spørsmål. Komiteens innstilling ventes derfor ikke ferdig før 19. Mai, to uker etter planen.

Knudsens forslag
Grete Knudsen har fremmet følgende forslag:

  • Det foretas en grundig gjennomgang av situasjonen for å tilpasse utdanningskapasiteten til fremtidige behov.

  • Det legges frem en plan for å øke antall utdanningsplasser, rekrutteringsstillinger og ulike påbygningstilbud ved universiteter og høyskoler.

  • Myndighetene utarbeider i samarbeid med arbeidslivets parter en egen fagopplæring innenfor IT området.

  • IT utdanningene søkes knyttet tettere til de høyteknologiske bedriftene, som kan gi tema for blant annet diplomoppgaver og doktorgradsarbeid.

  • Det etableres samarbeid mellom myndigheter og representanter for næringslivet med sikte på å utvikle et Norgesnett, der både kunnskaps- og næringsnett inngår.