Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telepsykiatri på nett

TROMSØ: Nå får vi snart de første norske selvhjelpsgruppene på Internett. Forsker og psykolog Deede Gammon (bildet) er i ferd med å etablere et forskningsprosjekt hvor Internett skal brukes som hjelpemiddel i rehabilitering innen psykiatri.

Gammon, Dedee
IT er nå for alvor på vei inn i psykiatrien både for arbeidstakere og brukere.

Medspillere i forskningsprosjektet er Åsgård Sykehus i Tromsø, Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Nordland Psykiatriske sykehus i Bodø, NaKuHel og Telemedisinsk avdeling på Regionsykehuset i Tromsø.

Sist men ikke minst er prosjektet avhengig av at folk med psykiske problemer vil bruke nettet som treffsted.

Treffe likesinnede
– Diskusjonsgrupper på Internett kan dekke en rekke behov for folk med psykiske lidelser. Her kan de treffe mennesker med de samme problemene de har selv, noe som ofte kan være problematisk, særlig for de som bor i små samfunn. I slike grupper kan de som deltar være anonyme om de ønsker det, sa Gammon.

Anledningen var at Telemedisinsk senter i Tromsø nylig arrangerte fagseminar om bruk av IT i psykiatrien.

Erfaringer med Internett
– Erfaringer med nettbaserte selvhjelpsgrupper fra andre deler av verden er gode. Folk med problemer har behov for å kunne kommunisere med andre 24 timer i døgnet. Psykiatriske pasienter har ofte størst problemer etter at alle kontorer er stengt, sa Gammon.

– De tradisjonelle rollene og det hierarkiet vi har i helsevesenet blir snudd på hodet i selvhjelpsgrupper. Pasientene går fra å være passive mottakere til aktive deltakere i diskusjoner, mens de profesjonelle går fra å være autoriteter til formidlerrollen eller samarbeidspartnere.

Videokonferanser
– Videokonferanser og bruk av IT gir helsepersonell muligheter til å planlegge bedre og vi får et mer fleksibelt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og de psykiatriske sykehusene. Reiseutgiftene går ned samtidig som behandlerne utsettes for mindre slitasje i hverdagen, sa Gammon.

Angst
Solbjørg Talseth fra Angstringen i Oslo kunne fortelle om gode erfaringer i bruk av videokonferanseutstyr, hvor først fagpersonellet på fem klinikker var koblet mot hverandre. I etterkant slapp brukerne til utstyret for å kommunisere med hverandre. De åpnet opp og hadde få barrierer mot at de kommuniserte via skjerm.

Utvidet trygghetsalarm
Talseth kunne også fortelle om gode erfaringer fra Bodø hvor de har utstyrt psykiatriske pasienter med mobiltelefon.

– Mobiltelefonen fungerer som en utvidet trygghetsalarm når pasienter prøver å gå ut i verden. Personalet på institusjonen de er tilknyttet kan hele tiden holde kontakt og sjekke at alt går bra. Om det oppstår en krisesituasjon kan de raskt være til stede.