Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Psykiatrisk hjelp på nettet

TROMSØ: En undersøkelse blant psykiatriske pasienter i USA viser at livskvaliteten deres øker som følge av deltakelse i selvhjelpsgrupper på Internett. Sylvia Caras (bildet) er i dag koordinator for et slikt nettsted.

Caras, Sylvia
http://www.madnation.org er et engelskspråklig nettsted som har om lag 600 abonnenter. Nettstedet har i gjennomsnitt innlagt 150 meldinger daglig.

– Madnation er et felles overbygg for en rekke informasjons- og formidlingstjenester og har nærmere 20 e-postfora for folk med psykiske problemer med ulike tema og brukere, sier Sylvia Caras.

Hun fungerer i dag som koordinator for nettstedet som hun tok initiativet til i 1994.

Brukerundersøkelse
Christine Pederson fra University of New Mexico har nylig utført en brukerundersøkelse blant tre av Madnations abonnentgrupper: «Madness» for personer med schizofreni, «pendulum» for personer med manisk depressive lidelser og «walker in darkness». Svarene tyder på at det først og fremst er et nettsted for kvinner.

– Om lag 70 prosent av de som svarte i undersøkelsen var kvinner. De fleste var fra USA og hadde utdanning tilsvarende videregående eller høyere, sier hun.

Større livskvalitet
Svarene tyder på at brukeren har stor nytte av nettstedet. 87 prosent uttalte at bruk av Madnation hadde ført til større livskvalitet. Fra hverandre får brukerne blant annet tips om gode og dårlige behandlere og behandlingsmodeller. Brukerne kan også få hjelp fra profesjonelle.

– Kort oppsummert viser undersøkelsen at Madnation fører til mindre isolasjon blant brukerne, bedre selvoppfatning og bedre forståelse for medisinering, sa Pederson.

Beroligende
Flere av de som svarte på brukerundersøkelsen uttalte at de måtte stresse ned for å kunne konsentrere seg om å sette seg ned og kommunisere via nett. Andre brukte nettet når de hadde selvmordstanker. En tredje gruppe skrev at de kunne komme fram med tanker på nettet de ikke turte gå med andre steder i angst for å bli diagnostisert.

Flest kommenterte den hjelpen de hadde fått om medikamentbruk.

Får venner
– Nettstedet gjør at jeg kommer ut av isolasjonen og kan kommunisere med andre som skjønner problemet og kan gi råd ut fra egne erfaringer, var en respons Pederson fikk.

– Nettet fungerer som en ventil på mine følelser, et sted jeg kan jobbe med dem før alt blir for ille, bekreftet halvparten av de som svarte.