Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Finland er flinkest i klassen

OSLO: Finland, Holland, USA, England, Canada og Australia er verdensmestre i å ta i bruk og høste gevinster av ny teknologi, i følge en OECD-undersøkelse. Norge kommer ikke helt på topp.

Noen land er flinkere enn andre til å tilrettelegge IT-politikken slik at den bidrar til høyere produktivitet og økt sysselsetting, viser en undersøkelse som OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) framla under sitt årskonferanse i Paris nylig.

Behovet for globalisering
De flinkeste landene har i større grad har fokusert på å bruke, fremfor bare å utvikle teknologien.

Typisk for disse landene, er at nedgangstider og markedsendringer i 70-årene, tvang dem til å globalisere sin økonomi før alle andre.

Nyttiggjør ikke forskning
De fleste OECD-land fokuserer for sterkt på å utvikle nye teknologier innen høyteknologi-sektoren, og for lite på innovasjon og teknologi-spredning i hele økonomien.

Både Frankrike og Tyskland, og Polen og Korea, har problemer med å høste fruktene av sine høyteknologiske forskningsprogrammer.

Byråkratiske hindre
Holdninger, kunnskapsnivå og byråkrati er bremseklosser. I mange land er personvernlovgivningen et hinder for å ta i bruk telemedisin med fjerndiagnostikk.

I andre land insisterer byråkratiet på papirdokumenter, og hindrer elektronisk leveranse av selvangivelser og andre offentlige dokumenter.

Stivbente Sverige
I følge OECD-undersøkelsen sakker Frankrike, Tyskland og Sverige akterut på grunn av en firkantet offentlig forskningssektor.

Disse landene har heller ikke greid å tilpasse sin virkemiddelpolitikk til den mer gründerpregede og prosjektorienterte kulturen som preger høyteknologiske virksomheter.

Norge på delt 5. plass
Det er vanskelig å rangere landene. Hvis vi regner poeng etter det OECD opplever som ideell IT-politikk, havner Canada og USA på de to første plassene med respektive 9 og 8 »poeng».

Deretter følger Australia, England, Finland, Nederland med 6, Japan med 5, og Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Frankrike med 3 poeng. I alt 29 land, samt EU (7 poeng) er med i undersøkelsen.

Ta det i bruk!
Den japanskfødte OECD-økonomen Risaburo Nezu, som har ledet undersøkelsen, mener at datamaskiner og Internett nå er blitt så utbredt, at det er viktigere å bli flinkere til å bruke og utnytte eksisterende teknologi, enn å utvikle ny teknologi.

Tast 0 for 0 resultat
Og som et lite apropos til slutt:

Da internettavisa Telecom ringte Handelspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet for å be om rapporten, ba det automatiske callcentret oss først om å taste 0 for å gå til forværelset, deretter om å taste 0 for å gå til sentralbordet, for deretter å fortelle at internnummer 0 ikke eksisterte.