Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Video og data i strømnettet

BERGEN: Om to år skal norske husholdninger kunne laste ned og distribuere video og data via strømnettet. Det vesle Bergens-firmaet Teamcom vil bruke 10 millioner kroner på å utvikle teknologien som skal gjøre dette mulig, opplyser adm. direktør Geir Nilsen og salgs- og markedssjef Richard Nilsen (bildet) i Teamcom.

Liv Strømme
Bergens-firmaet, som hittil har levd en relativt anonym tilværelse som leverandør av lavkapasitetsløsninger for kraftverkskommunikasjon, øyner nå muligheten til å få foten innenfor i et nytt og lukrativt volummarked.

De første testene av videooverføring og ethernetkommunikasjon via 220 volts lavspentnett er allerede gjennomført. Erfaringene, sammen med kompetansen fra Neras avdeling for kraftverkskommunikasjon som nylig ble kjøpt opp, skal nå brukes til å utvikle kommersielle produkter for både høyspent- og lavspentnettet.

Innen to år
Produktene vil være tilgjengelig på markedet innen to år, ifølge salgs- og markedssjefen.

Teamcom vil bare stå for selve utviklingsarbeidet. Produksjonen vil bli overlatt til underleverandører.

Frame relay
Mens resten av televerden betrakter ATM som en nødvendighet for å få til en fleksibel båndbreddeutnyttelse under samtidig overføring av data-, video- og tale, velger Teamcom heller å satse på lavkapasitets, pakkesvitsjet frame relay-teknologi (FR):

– Frame relay vil være den foretrukne teknologien til private husholdninger i mange år framover, hevder Richard Nilsen.

– Pakkesvitsjede, lavkapasitets FR-nett passer som hånd i hanske i forhold til det framtidige aksessnettet, og er nå i ferd med å få den samme servicekvaliteten som ATM kan tilby. FR er en av de teknologiene hvor standardiseringsorganisasjonene har kommet lengst i tilpasningen til et bredbånds stamnett, for eksempel bygget på ATM, sier salgs- og markedssjefen.