Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor opp 106 millioner

OSLO: Telenor-konsernet hadde i første kvartal et resultat før skatt på 493 millioner kroner mot 387 millioner kroner samme periode i 1997. Inntektsøkningen og bedringen av resultatet skyldes vekst i markedet for nettbaserte tjenester. Dette opplyste konserndirektør Torstein Moland (bildet) på en pressekonferanse i Oslo mandag formiddag.

Moland.gif
Den positive utviklingen kommer på tross av at tilknyttede selskaper i Telenor-systemet hittil i år bidrar med et underskudd på 291 millioner kroner mot et underskudd på 82 millioner kroner i samme periode i 1997.

– Det økte underskuddet kommer i stor grad fra nye selskaper. Slik vi tidligere har redegjort for, er flere internasjonale engasjementer i en oppstartingsfase, og genererer regnskapsmessig underskudd på tross av antatt positiv verdiutvikling, opplyser konserndirektør Torstein Moland.

Tilfredstillende?
Telenorkonsernet hadde i første kvartal driftsinntekter på 6.776 millioner kroner, opp 17,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet etter 1. kvartal var 774 millioner kroner mot 536 millioner kroner samme periode i fjor.

– Resultatet er tilfredsstillende sett i lys av den nye konkurransesituasjonen vi har møtt på tradisjonelle nettjenester, sier konserndirektør Torstein Moland.

Nettdrift er hot
Samlede driftsinntekter steg med 1.008 millioner kroner fra 1. kvartal 1997 sammenlignet med 1. kvartal i år. Av dette utgjør nettbaserte tjenester om lag 700 millioner kroner, etter prisreduksjoner som tilsvarer en inntektsreduksjon på ca. 100 millioner kroner.

Det har også vært god vekst innen katalog-virksomhet, installasjonstjenester og salg av IT-tjenester og kundeutstyr, melder Telenor.

Investerte mye i utlandet
Telenor-konsernets investeringer ved utgangen av første kvartal 1998 var 2.005 millioner kroner, opp fra 1.421 millioner kroner i fjor.

Investeringene fordeler seg med om lag 50 prosent i Norge og 50 prosent i virksomhet utenfor Norge, hovedsakelig i tyske Viag Intercom, østerrikske Connect Austria og ukrainske Kievstar.