Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Stento med overskudd

OSLO: Stento snudde et underskudd første kvartal i fjor til et overskudd i år. Samtidig melder selskapet om gode ordreinnganger.

I en melding fra Stento heter det at omsetningen i første kvartal 1998 steg til 125,7 millioner kroner, sammenlignet med 108,5 millioner i fjor. Driftsresultatet ble på 13,7 millioner kroner mot et overskudd på 1,7 millioner i 1997.

Mer i egenkapital
Dette førte samtidig til at resultatet før skatt i første kvartal steg til 13,4 millioner kroner mot et underskudd på 400.000 kroner i 1997.

Andelen egenkapital steg til 43 prosent mot 30 prosent for fjoråret.

Statoil-kontrakt
Stento melder at ordreinngangen har vært god, og at selskapet har tatt flere store kontrakter. Blant disse nevnes en kontrakt med Statoil om å levere et lukket radiosamband på Kårstø til en verdi av åtte millioner.

Australia
I driftsresultatet på 13,7 millioner inngår en netto gevinst på 7,8 millioner i forbindelse med salg av montasjevirksomheten i Alvdal. Stento måtte også ta 0,6 millioner i tap da de solgte et datterselskap i Australia. De har også hatt 1,6 millioner i såkalte «avviklingskostnader knyttet til personell».

Stento er organisert i divisjonene Radio, Intercom og Marine. Selskapet utvikler og tilbyr produkter og integrerte kommunikasjonsløsninger for industri, helseinstitusjoner, bank og finansinstitusjoner, nødetater, passasjerterminaler og skip.