Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny nettverks- virkelighet

LAS VEGAS: Hovedtalerne på nettverks-konferansen Networld+Interop98, med 3Com-sjefen Eric Benhamou I spissen, fokuserer på sammensmeltning av alle typer tele- og datatjenester. De spør hvordan neste generasjons Internett bør være, blant annet for å takle video og multimedia.

Arne Joramo
Networld+Interop98 er en nettverksmesse stapp full av kunnskapsgivende konferanser om det meste som fins av problematikk på området, i tillegg til presentasjon av de aller nyeste teknologiske nyvinningene. Men som gjennomgangstonen har vært det siste halvåret, er også her sammensmeltningen av nettverkene et overordnet trekk, særlig når visjonærene i bransjen entrer talerstolene for besøkende og de 600 utstillerne.

Nye operatører?
3Com-sjefen Eric Benhamou vil snakke om hvilke tjenester og programvarer som driver utviklingen av sammensmeltede nettverk. Og det er virkelig sammensmeltning det handler om. Ikke bare av tale, data og video, men også med trådløse samband i ett og samme nett. Han mener utviklingen vil skape behov for en helt ny type tjenestetilbydere eller operatører.

Neste generasjon Internet
John Sidgemore, sjef i UUNET Technologies Inc, ser i sin hovedtale på behovet for neste generasjons Internett. Det er utviklingen fra et tregt nett, myntet i hovedsak på private brukere til et nett som passter til næringslivets behov, som er hans utgangspunkt.

Utviklingen i bruken av audio og video i et Internett som opprinnelig er konstruert for tekst-meldinger er problemstillingen til Sidgemore, så vel som i talen til RealNetworks’ Rob Glaser.

Båndbredde
Glasers bakgrunn er fra utvikling av audio og video-teknologier. Glasers mantra er båndbredde og åpne standarder. Han setter behovet for økt båndbredde inn i en sammenheng der Internett er med på å endre våre liv, enten det er som privatpersoner eller i handel mellom bedrifter .