Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Info-motorvei ut i det blå?

BERGEN: Det spøker for planene om å etablere en høyhastighets radiobasert informasjonsmotorvei i Bergen. Det er kun programmet Nasjonale Informasjonsnettverk (NIN) som har rukket å studere detaljene i planene – og sier at prosjektet faller utenfor rammene for hvilke tiltak NIN skal finansiere.

Universitetet i Bergen, sammen med en rekke andre lokale forskingsinstitusjoner, Haukeland sykehus, Statoil, Norsk Hydro og Nera står samlet bak søknaden til Næringsdepartementet om syv millioner kroner til etablering av en informasjonsmotorvei som kan lette samarbeidet institusjonene imellom.

Næringsdepartementet har oversendt søknaden til Norges Forskningsråd (NFR) til behandling. NFR ventes å ha sin innstilling klar i midten av måneden.

Faller utenfor
Foreløpig er det bare ledelsen for NFR-programmet Nasjonale Informasjonsnettverk (NIN) som har rukket å studere detaljene i søknaden:

– Søknaden, slik den er formulert, faller utenfor rammene for hvilke tiltak NIN skal finansiere, sier programleder Odd Helge Longva i NIN.

Andre budsjettposter?
Programlederen synes likevel at prosjektet er svært interessant. Flere forhold, blant annet de mange, tunge aktørene som står bak søknaden, taler for at den bergenske informasjonsmotorveien realiseres.

Longva mener derfor at NFR eller Næringsdepartementet bør vurdere om det er mulig å finansiere prosjektet over andre budsjettposter, utenfor NIN.

Ja til anvendelse
Det er støtte til konkrete anvendelsesprosjekter, som er NINs hovedområde.

– Søknaden fra de ti Bergens-institusjonene er først og fremst en søknad om bistand til å etablere en infrastruktur basert på en tilgjengelig teknologi, sier Longva.

– Når søknaden kommer inn på NINs hovedområde – hvordan infrastrukturen skal anvendes, og hvilke tjenester den skal kunne tilby – blir den for skissepreget og lite konkret. At søkerne nevner Internett 2, er spennende, men ikke tilstrekkelig, sier Longva.

NIN vil eventuelt senere kunne støtte prosjekter som anvender informasjonsmotorveien.