Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil ha TETRA ut til folket

OSLO: Ulykkene på T-banen i Oslo og helikopterstyrten på Tyin blir tema på en TETRA-konferanse 19.- 20. mai i Oslo.

TETRA Forum Norge hadde allerede før de to omtalte ulykkene kalt inn til konferanse om nødsambandet TETRA. Nå bekrefter formann Steinar Andresen i forumet at nødsambandet i forbindelse med T-baneulykken og helikopterstyrten vil bli tatt opp.

Demonstrasjon
På denne konferansen vil et TETRA-nett bli demonstrert. En rekke utstillere vil vise TETRA-utstyr og applikasjoner som benytter TETRA som bæretjeneste.

Forrige TETRA-konferanse høsten 1996 i Haugesund samlet 230 deltaker. Arrangørene regner med at årets antall vil øke – ikke minst på bakgrunn av de siste omtale ulykker.

Foredrag.
Rundt 20 foredragsholdere vil for øvrig foredra om hva som skjer i Norge, Norden og Europa. Schengenavtalens innvirkning på valg av nødsamband vil også tas opp. Frekvensspørsmål og framtidig landsdekkende TETRA-nett vil nok også fange manges interesse.
Annonse