Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telia med lynrask Englandslink

OSLO: Telia og EniTel vil til høsten legge en lynrask, fiberoptisk telekabel fra Stavanger via Ekofisk til England. Prosjektet til rundt 300 millioner kroner kan komme til å bli en alvorlig trussel mot Telenors utenlandstelefoni. Alcatel Kabel Norge er nå i sluttforhandlinger om kabelen som allerede er under produksjon!

Ekofisk-kart
Allerede før jul skrev Telecom om Telia og EniTels store planer om en utenlandskabel til England.

Enormt inntektspotensiale
– Målet med den nye kabelen er å feie Telenor av banen ved hjelp av billig og lynrask utenlandstelefoni. Kabelen som vil være operativ i begynnelsen av neste år, er på hele 24 ganger 80 megabit per sekund. Når vi vet at Telenor årlig tjener 23 millioner på en 34 megabits linje, sier det seg selv at vår utenlandskabel har et meget stort inntektspotensiale, sier styreformann Jan Morten Ruud i NorSea Com til ukeavisa Telecom Revy.

Dette selskapet eies av Telia og EniTel i fellesskap, og skal ha ansvaret for produksjon og salg av teletransporttjeneter i Nordsjøen. Ruud er til daglig nettdirektør i Telia Norge og derfor ansvarlig for gjennomføringen av det store kabelprosjektet.

Produseres i Rognan
Etter det Telecom erfarer er kabelen allerede under produksjon ved Alcatel Kabel Norges kabelfabrikk i Rognan. Alcatel har allerede fått en forhåndsordre, men de er nå i forhandlinger om sluttdelen av produksjonen og utleggingsjobben på til sammen 150 millioner kroner.

Alcatel skal levere fiberkabelen til sommeren og utleggingen vil skje til høsten med Statnetts kabelskip, Skagerrak.

300 millioner
– Det er flere faser av dette kabelprosjektet og den første delen er på rundt 260 millioner kroner. Men vi regner med at sluttsummen vil være på rundt 300 millioner kroner, sier Ruud, som ikke vil gi ytterligere kommentarer ettersom de er i sluttforhandlinger med flere parter.

Etter det Telecom erfarer har danske DCS Communications fått kontrakten i forbindelse med såkalt endeutstyr som skal benyttes på den fiberoptiske kabelen. Det er ikke kjent hvor stor denne delkontrakter er.

Strekning Oslo-Trondheim
Kabelen skal gå fra Stavanger via Ekofisk og til England. Lengden på kabelen er hele 450 kilometer, tilsvarende strekningen Oslo-Trondheim.

Phillips Petroleum har operatøransvaret på Ekofisk og er derfor involvert i prosjektet. Oljeselskapet skal trekke kabelen opp på en av sine 30 installasjoner på Ekofisk, før den strekkes i sjøen igjen på vei mot byen Lowestoft som ligger på den engelske østkysten.

Mangedoblet kapasitet
Phillips Petroleum, er i liket med oljeselskapene Amoco og BP, nå svært interessert i å utnytte deler av kapasiteten på den nye utenlandskabelen. Den vil utgjøre en mangedobling av kommunikasjonskapasiteten til og fra land. Denne kommunikasjonen fra offshore-installasjonene foregår i dag over ordinære radiolinjer.
Annonse
Stikkord: Mobil