Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Rivaler går sammen i vest

TELEGRAM: Telenor, ElTele og Telia vil samarbeider om å etablere en felles infrastruktur for bredbåndskommunikasjon i Stavanger-området. Å skape verdens smarteste by er målet.

– Stavanger-området har allerede Europas beste datanett, sier prosjektleder Kjetil Tonstad i Statoil til Stavanger Aftenblad.

Onsdag la Tonstad fram omrisset til det som skal bli «SmartCity Stavanger» – en felles infrastruktur for høyhastighets datakommunkasjon på Nord-Jæren. Ved å forene og utbygge eksisterende infrastruktur, håper samarbeidspartnerene å kunne bidra til å gjøre Stavanger til et globalt ledende miljø innen IT og oljeteknologi.

Samarbeid
Prosjektet forutsetter at rivaliserende eiere av eksisterende infrastruktur er villig til å samarbeide. Første skritt i forsonende retning er alt tatt.

I området rundt Ullandhaug har Telnor, ElTele og Telia sagt seg villig til å inngå et pilotprosjekt for samkjøring av sine respektive høyhastighetsnettverk.

– Selskapene har kommet fram til at et samarbeid kan være til stor felles nytte for alle på litt lengre sikt, sier Tonstad.

IT erstatter oljå?
Initiativtakerene til «SmartCity Stavanger» ser for seg at IT på sikt vil kunne erstatte oljen som viktigste inntektskilde i byen. Halvparten av de nye arbeidsplassene de neste fem årene vil bli skapt i nye selskaper som enda ikke er grunnlagt, anslår de.

Et felles nettverk der både private, offentlige og næringslivet vil kunne dele og utveksle informasjon, vil kunne gi store konkurransefortrinn.