Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lav IT-kompetanse i nord

TROMSØ: Hele 95 prosent av småbedriftene i Nord-Norge benytter IT. 70 prosent av virksomhetene har ingen ansatte med formell IT-utdanning. 60 prosent oppgir at mangel på IT-kompetanse er et betydelig problem.

Dette går fram av rapporten forskerne Arild Jansen ved høgskolen i Finnmark og Lars Krogh fra Maximite i Alta har lagt fram.

Undersøkelsen viser at det er store udekkede behov for adekvat programvare, kompetanse og ressurser til å bedriftstilpasse løsninger.

I de fleste mindre lokalsamfunn er det ingen lokale IT-bedrifter eller forhandlere. Den generelle tekniske og kompetansemessige infrastrukturen er svakt utbygget.

Kvinner tar ansvar
Et interessant funn er at i 40 prosent av bedriftene er det kvinner som har driftsansvaret for dataløsningene. De fleste hadde lite eller ingen formell utdanning innen fagfeltet, men hadde måttet lære seg det viktigste selv.

Det påpekes i rapporten at det er viktig at flere kvinner kommer inn i IT-næringen på ulikt nivå og derved kan påvirke utviklingen av nye løsninger. Ikke minst kan de bidra til at næringen kan yte bedre bistand til sine brukere.

Mer utdanning
For å bedre på tilgangen på kompetanse ønsker forskerne en fordobling av utdanningskapasiteten innen IT i landsdelen. I dag er det IT-utdanning i Tromsø, Bodø, Alta, Narvik og på Nesna.

De ønsker også bedre IT-opplæring av lærere. Forskerne vil blant annet satse på prosjekter som “den nye skoleveien” i Bjarkøy og “den elektroniske ransel” i Narvik for blant annet å gi bedre IT-kunnskap i videregående skole.
Annonse