Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Krever nytt nødsamband

OSLO: Lørdagsnattas branntilløp i T-bane-tunnelen i Oslo mellom Majorstuen og Nationalteatret avslørte svakheter i nødsambandet. Nå krever hovedverneombud Per Holmsen (bildet) i Oslo Sporveier at et nytt nødsamband må innføres raskest mulig. TETRA, et nytt og sikrere sambandssystem kan bli løsningen.

Holmsen, Per
Sporvognsføreren som oppdaget branntilløpet, fikk ikke brukt det eksisterende radiosambandet. Togdriftssjef Tor Magne Karlsen bekrefter svakheter ved det gamle analoge radiosambandet. Helgens ulykke påviste dødsoner uten dekning.

Krav
– Et nytt nødsamband må innføres raskest mulig, krever hovedverneombud Per Holmsen på spørsmål fra Telecom Revy.

– Om kanalen i nødsambandet har dødsoner, er det for så vidt uinteressant hvilken sannsynlighet, stor eller liten, det er for at man skal havne i en slik sone uten dekning. Et nødsamband med dødsoner er ikke sikkert nok, sier hovedverneombudet.

Et varsku
– Hendelser lik den vi hadde i helgen er scenarier av det verste kaliber vi kan tenke oss. Vi hadde tilfeldigvis de rette folka – på rett sted – til rett tid, som forhindret en verre utgang. Vi får ta dette som en varsku-hendelse, sier Per Holmsen.

Hovedverneombudet understreker at nødsambandet må ses i sammenheng med den totale sikkerhetsløsningen for de ansatte og passasjerene.

Løsning?
Et nytt digitalt nødsamband basert på det standardiserte TETRA-systemet kan bli løsningen på Oslo Sporveiers sambandsproblem. Et forprosjekt har allerede anbefalt et slik lukket mobilt system for nødsambandet. Et pilotsystem er under utprøving i tunnelstrekningen Grønland – Ensjø, der en basestasjon er satt opp. Men ulykkestrekningen Majorstuen – Nationaltheatret er ennå ikke dekket.

Større sikkerhet
Som en del av pilotprosjektet skal fire T-banevogner i disse dager utstyres med radioer for TETRA-systemet. Ole Sandvik ved IT-avdelingen i Oslo Sporveier ser flere fordeler med det nye systemet.

– Digitale TETRA er et mye sikrere system en dagens analoge. Man vil blant annet kunne se anrop selv om radioene av en eller annen grunn skulle falle ut av dekning noen sekunder. Lydkvaliteten er vesentlig bedre. I tillegg vil alle radioene være utstyrte med en nødknapp, som gjør at alle gruppene kan høre nødanrop, sier Sandvik.

I år?
Etter planen skal hovedtunnelen i Oslo sentrum ha dekning for TETRA i løpet av året. Men det er usikkert når de mange tunnelene ute i T-banenettet også får dekning.
Annonse