Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-drenasje i Nord-Norge

TROMSØ: Det nordnorske IT-markedet er anslått til å være på 3.5 milliarder per år. Bare 25 prosent av IT-leveransene går til nordnorske bedrifter. Arild Jansen (bildet) er blant dem som nå foreslår tiltak for å snu pengestrømmen.

Jansen, Arild
Forskerne Arild Jansen ved høgskolen i Finnmark og Lars Krogh fra Maximite i Alta har nylig lagt fram rapporten: Et innspill til IT-strategi for Nord-Norge. Oppdragsgiver er Kommunal- og Arbeidsdepartementet.

75 prosent til Sør-Norge
Rapporten gir en oversikt over det nordnorske IT-markedet og viser at sørnorske bedrifter får 75 prosent av oppdragene i landsdelen.

For å snu IT-drenasjen og pengestrømmen fra nord til sør foreslår forskerne en rekke tiltak:En samlet innsats på IT-utdanning, etablering av et høykapasitets informasjonsnett og en overordnet strategi for IT-næringen i Nord-Norge.

Tallenes tale
Mens Nord-Norge har 10,7 prosent av befolkningen i Norge, står den nordnorske databransjen for bare 1,4 prosent av omsetningen for bransjen på landsbasis. Omsetningen i databransjen i Norge er på nesten 40 milliarder kroner. Bare 550 millioner av denne omsetningen går til nordnorske databedrifter.

Antallet ansatte i databransjen i landet er totalt på om lag 28.000. Bare 925 av disse bor i Nord-Norge. IT-anvendelsen i såvel privat som i offentlig sektor i nord er tilnærmet lik den vi finner i resten av landet.

IT-strategi
Av de tiltak som foreslås for å snu ressursflyten fra nord mot sør fremgår at utvikling, spredning og bruk av IT ikke er et mål i seg selv, men skal bidra til næringsutvikling og fornyelse.

IT-satsingen må rette seg mot generell infrastrukturbygging, mot næringslivet og IT-næringen spesielt. Av tiltak som nevnes er at det skapes grunnlag for etablering av nye IT-baserte virksomheter.

Regionalt utgangspunkt
Forskerne mener det er viktig å etablere regionsentra for så å bruke livskraftige omland som markeder.

– Det foreslås at alle kommuner lager egne IT-stategier ut fra egne fortrinn med utgangspunkt i næringsstruktur, sier Jansen.