Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ark med 20 prosent vekst

OSLO: Ark-konsernet kaller det «En sterk begynnelse på året», når de melder at driftsresultate første kvartal i år ble på 30,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på nesten 40 prosent sammenlignet med i fjor.

Omsetningen første kvartal endte på 673 millioner kroner, mot 562 millioner samme periode i fjor. Resultat før skatt ble 31,6 millioner kroner.

Selskapet melder at dette var en resultatforbedring på 70 prosent i forhold til samme periode i 1997.

År 2000
I regnskapet for første kvartal er det gjort en avsetning på 3,4 millioner kroner for forventede kostnader i forbindelse med år 2000 problematikken, og for og igangsatte prosjekter relatert til den nylig vedtatte strategiplan for selskapet.

Det er også gjort en avsetning på 1,6 millioner kroner for arbeidsgiveravgift på ansattes opsjonsgevinster.

Endringer i selskapet
Datacom er innfusjonert i Lantec fra 1. januar 1998.
NetCenter ‘ solgte sin 50% andel av NetCenter Svenska. 1. januar 1998 til den svenske Martinsson Gruppen. Salgsgevinsten på om lag 2,6 millioner kroner er bokført i selskapet som finansinntekt.

Rasjonalisering
Konsernet Ark melder at de har etablert en strategi som vil bety en konsolideringsprosess fremover mot år 2000. Det antas at dette vil gi rasjonaliseringsgevinster og stordrifts-fordeler i de nærmeste årene.

Ark eier 100 prosent av Cinet, Skrivervik Data, NetCenter med datterselskap, NetCenter Distribusjon, Lantec med datterselskapet Lantec Tele og Cinet Danmark . Ark eier også 18 prosent av New Media Science.