Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Teleforum vil sjekke Telenor

OSLO: Teleforum mener Telenors priser er blitt satt så kraftig opp at de ønsker at Post- og teletilsynet skal gripe inn.

Teleforum er en bransjeorganisasjon som organiserer leverandører av Teletorgtjenester. Telenor har satt opp prisene på enkelte av sine tjenester, og dette fører til at overskuddet for operatørene på Teletorget blir mindre.

Adm. direktør Finn Kaare Østdahl i Teleforum.mener Telenor ikke har gitt noen god begrunnelse for sine takstøkninger for produksjon av verdiøkende telefontjenester.

Vil ha innsyn
– Telenor har mer enn doblet sine priser når det gjelder enkelte tjenester, spesielt gjelder dette tjenester som går over seriene med 28 og 29-numre. Bakgrunnen er at Telenor forventer tap, de bruker altså ikke historiske tall for å begrunne sine nye takster, men vil ha dekket forventete tap. Vi mener altså at disse tapene er satt urealistisk høyt.

Markedet i fare
I en klage til Post- og teletilsynet heter det at Telenors beslutning kan få alvorlige konsekvenser for bransjen, og en ber derfor tilsynet gripe inn overfor Telenor.

– Markedet for teletorgtjenester er i fare. Det strenge regelverket og forbrukervernet som gjennom mange år er etablert for disse tjenestene i Norge undergraves, hevdes det i brevet.

Telenor og Post- og teletilsynet er i møte mandag for å diskutere Telenors endrede vilkår, opplyses det i Teleforum.
Annonse
Stikkord: Mobil