Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Snur hver stein i Nera

BERGEN: Han har satt seg fore å kikke under hver eneste stein, Bjørn Ove Skjeie (bildet), den nye administrerende direktøren i Nera ASA. Den kunnskapen han erverver vil han bruke like mye til å stake ut kursen for det neste tiåret som til å bedre lønnsomheten i andre kvartal 1998

Skjeie, Bjørn Ove
Den nytilsatte direktøren insisterte på å snakke om Neras framtid heller enn dårlige resultater og tidligere styreformann Frode Botneviks påståtte økonomiske mislighold. Han møtte ukeavisa Telecom Revy til sitt aller første intervju etter at han overtok ledertrøya fra Asbjørn Birkeland 1. april.

Brukket rygg
Skjeie har ledet Neras forretningsområde for satellittkommunikasjon i 11 måneder, og den 47-årige siviløkonomen er overbevist om èn ting:

– Nera ligger ikke med brukket rygg, selv om man av og til kan få det inntrykket i mediene, sier han bestemt.

Konsernet har en positiv inntjening, til tross for store avdelingsvise forskjeller i lønnsomhet.

Olje-erfaring
De siste seks årene har Skjeie vært administrerende direktør og ansvarlig for oppbyggingen av ABB Offshore Technology AS.

– Telesektoren står foran en tilsvarende utvikling som den oljesektoren gjennomgikk i første halvdel av 90-tallet. Dereguleringen, og privatiseringen av telenettene, har skapt en helt ny markedssituasjon som internasjonale teleleverandører er nødt til å forholde seg til, sier Skjeie.

Kontinuerlig revurdering
For å kunne møte utfordringene på bortebane, har han fått styrets velsignelse til å satse på en langsiktig strategi som de fleste uten å nøle vil karakterisere som ambisiøs:

– Nera skal ikke lenger bare være en leverandør som utvikler produkter som en respons på markedets etterspørsel. Skal vi kunne konkurrere må vi også være med på å legge premissene for de nye systemene, sier han.

– Men et vellykket resultat vil avhenge vel så mye av evnen til å foreta raske kursendringer og snuoperasjoner på bakgrunn av ny informasjon, som av en ambisiøs målsetting, understreker han.

Selger ut
Noe av det første Skjeie gjorde i den nye jobben, var å initiere en fullstendig gjennomgang av alle deler av Neras mangeslungne virksomhet.

Å vurdere de ulike enhetene med tanke på å selge ut deler som er ulønnsomme eller som ikke passer inn med konsernets hovedsatsingsområder, eller å hente inn frisk kapital til slike enheter, anser han som en prioritert oppgave.

Lederstil
Skjeie tror ikke at hans egen lederstil avviker så voldsomt fra den hans forgjengere utøvde:

– Media har overfokusert på de angivelige forskjellene mellom prosessorientert og transaksjonsorientert lederstil. Det viktigste er å vite hvor du skal – akkurat som når du kjører bil. For å nå målet må du arbeide med både prosesser og transaksjoner, sier Skjeie.
Annonse
Stikkord: Mobil